Tuần 26: Lịch khám chuyên khoa

chuyen-khoa-tong-quat[1]

Thời gian Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
24/06 25/06 26/06 27/06 28/06 29/06 30/06
SÁNG
7h – 12h
 Bs.Bích Huyên  Bs.Bích Huyên  Bs.Bích Huyên  Bs.Bích Huyên  Bs.Bích Huyên  Bs. Hạnh – Bs. Hương  Bs. Kim Thu
 Bs. Kim Thu  Bs. Kim Thu  Bs. Kim Thu  Bs. Kim Thu  Bs. Kim Thu
 Bs. Loan Bs. Cẩm Huyên
 Bs. Huyền  Bs. Huyền  Bs. Vũ  Bs. Vũ  Bs. Vũ  Bs. Vũ
CHIỀU
13h15 – 17h
Nghỉ
 Bs. Hữu Hạnh  Bs. Kim Thu  Bs. Kim Thu  Bs. Khánh  Bs Cường  Bs. Kim Thu
 Bs. Út  Bs. Vũ  Bs. Út  Bs. Vũ  Bs. Vũ  Bs. Vũ
TỐI
17h – 20h
 Bs. Cường  Bs. Vinh  Bs. Hương  Bs. Hữu Hạnh  Bs. Vinh Nghỉ