Khám hẹn giờ

Gọi (08) 39 574 933 (từ 7h00 đến 16h00 – các ngày trong tuần)
(Từ 7h00 đến 11h00 ngày chủ nhật )

Cung cấp thông tin cá nhân:

  • Họ tên:………….Tuổi:……….
  • Địa chỉ:…………Điện thoại:……..
  • Yêu cầu khám chuyên khoa:…………Số phòng:……….Bác sĩ:………..
  • Yêu cầu thời gian khám:………………

Có mặt tại QUẦY A 15 phút trước giờ hẹn để lấy phiếu hẹn giờ, đến QUẦY C đóng tiền để vào phòng khám bệnh