Danh mục giá thuốc

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA  CHAC
Số 110A Ngô Quyền, P.8, Q.5 TP. HCM
DANH MỤC THUỐC
STT Tên thuốc Tên hoạt chất ĐVT Giá bán (VND)
Thuốc Tiêm, Tiêm Truyền
1 Adrenalin Inj Adrenalin 1mg/1ml Ống 7,854
2 Depo Medrol INJ 40mg/1ml Methylprednisolone 40mg/1ml Lọ 38,137
3 Glucose 5%/500ml Inj Glucose Chai 13,340
4 Natriclorid 0.9% 500ml Inj Natri clorid 0.9% Chai 12,734
5 Ringer Lactate 500ml Inj Lactate ringer Chai 12,613
6 Solu-Medrol 40mg Inj Methylprednisolone 40mg Lọ 75,000
7 Tanganil 500mg/5ml Inj Acetyl-dl-leucine Ống 15,068
8 Xolair Inj 150mg Omalizumab 125mg/ml Ống 6,695,608
Thuốc Giảm Đau Không OPI, Kháng Viêm Nonsteroid
9 A.T Ibuprofen (ống) Ibuprofen 100mg/5ml Ống 3,040
10 Ahevip 90 Etoricoxib 90mg Viên 8,800
11 Alpha Choay Alphachymotrypsine 2100IU Viên 2,645
12 Ameflu Daytime Plus Vit C Tab Paracetamol 500mg + VitC 100mg + Guaifenesin200mg + Pseudoephedrine30m + Dextromethorphan Viên 1,833
13 Ameflu Daytime Tab Paracetamol 500mg + Guaife 20mg + Pseudo30mg + Dextro 5mg Viên 1,576
14 Ameflu Expectorant 60ml Phenylephrine HCl 5mg+Guaifenesin 100mg/5ml Chai 44,000
15 Artrodar 50mg Diacein 50mg Viên 13,716
16 Aspirin 81mg Acetylsalicylic acid 81mg Viên 350
17 Bufecol 200mg Ibuprofen 200mg Viên 4,255
18 Cataflam 25mg Diclofenac Ka 25mg Viên 4,244
19 Celecoxib 200 – HV Celecoxib 200mg Viên 1,000
20 Chymodk 4200IU Alpha chymotrypsin 4,2mg Viên 1,495
21 Chymodk 8400IU Alpha chymotrypsin 8,4mg Viên 2,185
22 Daiclo Clonixin lysinate 125mg Viên 4,140
23 Efferalgan 150mg Suppo Paracetamol 150mg Viên 2,784
24 Efferalgan 300mg Suppo Paracetamol 300mg Viên 3,335
25 Efferalgan 500mg Paracetamol 500mg Viên 3,500
26 Efferalgan 80mg Suppo Paracetamol 80mg Viên 2,128
27 Efferhasan 150mg Sachet Paracetamol 150mg Gói 1,301
28 Efferhasan 250 Sachet Paracetamol 250mg Gói 1,450
29 Falgankid 25mg/ml Paracetamol 250mg Ống 5,072
30 Hapacol 150mg Sachet Paracetamol 150mg Gói 1,623
31 Hapacol 250mg Sachet Paracetamol 250mg Gói 2,596
32 Hapacol 325mg Paracetamol 325mg Viên 300
33 Hapacol 650 extra Paracetamol 650mg + Cafein 65mg Viên 795
34 Lornomeyer 4 Lornoxicam 4mg Viên 6,490
35 Maxibumol Paracetamol 250mg, Ibuprofen 100mg Gói 4,370
36 Mirenzine 5 Flunarizine 5mg Viên 1,438
37 Mobic 7,5mg Meloxicam 7.5mg Viên 10,035
38 Panadol 500mg Tablet Paracetamol 500mg Viên 1,050
39 Paralmax Paracetamol 500mg Viên 800
40 Predstad 20mg Prednisolon 20mg Viên 5,175
41 Tydol 500 Paracetamol 500mg Viên 480
42 Tydol PM Acetaminophen+diphenhydramin HCL Viên 1,020
43 Voltaren SR 75mg Tab Diclofenac 75mg Viên 6,804
Thuốc Chống Dị Ứng, Quá Mẫn
44 Agimfast 180mg Fexofenadin hydroclorid 180mg Viên 4,500
45 Aticizal Levocetirizine dihydrochloride 5mg/10ml Ống 11,660
46 Atizidin 10mg Rupatadine 10mg Viên 5,750
47 Betahistine 16mg Bluepharma Betahistine 16mg Viên 2,760
48 Betaserc 24mg Betahistine Dihydrochloride Viên 7,168
49 Bilaxten Bilastine 20mg Viên 10,230
50 Bluecezine 10mg Cetirizine 10mg Viên 4,830
51 Cedetamin Betamethason 0.25mg + Dexclorpheniramin maleat 2mg Viên 700
52 Cetirizin 10mg Boston Cetirizin 10mg Viên 950
53 Clorpheniramin 4mg Chlorpheniramin 4mg Viên 200
54 Delopedil 5mg Desloratadine 5mg Viên 5,520
55 Ketosan Ketotifen 1mg Viên 1,200
56 Lorastad 10mg Loratadin 10mg Viên 934
57 Nadyestin 20 Ebastin 20mg Viên 4,065
58 Nautamin 90mg Di-acefylline diphenhydramine 90mg Viên 3,595
59 Pymecezitec Levocetirizine Dihydroclorid 5mg Viên 2,191
60 Rupafin Rupatadine 10mg Viên 7,150
61 Rupafin Syrup 1mg/ml (120ml) Rupafin 1mg/ml Chai 128,400
62 Siro Aerius 60ml Dexloratadine 0.5mg/ml Chai 87,000
63 Siro Aticizal 75ml Levocetirizine dihydrochloride 2,5mg/5ml Chai 74,800
64 Siro Bostanex 60ml Dexloratadine 0.5mg/ml Chai 60,000
65 Siro Theralen 90ml Alimemazin Chai 31,460
66 Siro Zyrtec Sol 1mg/ml 60ml Cetirizin Dihydrocloride 60mg Lọ 61,270
67 Stugeron 25mg Tab Cinarizine 25mg Viên 892
68 Tadaritin Desloratadine 5mg Viên 6,930
69 Telfast 60mg Fexofenadine 60mg Viên 4,232
70 Telfast HD 180mg fexofenadine hydrochloride 180mg Viên 8,921
71 Xyzal 5mg Levocetirizine 5mg Viên 8,300
Thuốc Hô Hấp, Chữa Hen, COPD
72 Airlukast 4mg Montelukast Sodium 4mg Viên 1,955
73 Airlukast 5mg Montelukast Sodium 5mg Viên 2,151
74 Anoro Ellipta 62.5/25mcg 30 dose 62.5mcg umeclidinum dang bromide, 25mcg vilanterol dang trifenatate Hộp 752,745
75 Atersin An Thiên Terbutalin Sulfat 1,5 mg/ 5ml. Guaiphenesin 66,5 mg/ 5ml Ống 1,445
76 Bambec 10mg Tabs Bambuterol 10mg Viên 7,500
77 Benita Nasal spray Budesonide Chai 93,500
78 Berodual MDI 10ml (HFA) Fenoterol 0.05mg, Ipratropium 0.02mg Lọ 145,555
79 Breztri Aerosphere 120D Budesonide 160mcg, Glycopyrronium 7.2mcg, Formoterol 5mcg Hộp 1,050,000
80 Bronlucas 10 Montelukast 10mg Viên 9,570
81 Bronlucas 5 Montelukast 5mg Viên 8,160
82 Flixotide Evo 125mcg/ 120Doses Fluticasone propionate 125mcg Lọ 117,108
83 Foster Beclometasone dipropionate 100mcg/Formoterol fumarate dihydrate 6mcg Lọ 482,500
84 Guacanyl Terbutalin Sulfat 1,5 mg/ 5ml. Guaiphenesin 66,5 mg/ 5ml Ống 4,589
85 Monte-H4 Montelukast 4mg Viên 4,600
86 Montemax 5mg Montelukast 5mg Viên 4,553
87 Montiget 10mg Tab Montelukast 10mg Viên 5,500
88 Montiget 4mg sachet Montelukast 4mg Gói 4,945
89 Montiget 4mg Tab Montelukast 4mg Viên 3,680
90 Pulmicort Respulses 0,5mg/2ml Budesonide 0.5mg/2ml Ống 17,000
91 Pulmicort Respulses 1mg/2 ml Budesonide 1mg/2ml Ống 27,397
92 Seretide Accuhaler 50mcg/250mcg Salmeterol 50cmg+ Fluticasone 250mcg Hộp 214,000
93 Seretide Accuhaler 50mcg/500mcg Salmeterol 50cmg + Fluticasone 500mcg Hộp 234,000
94 Seretide Evo 25mcg/ 125mcg Salmeterol 25mcg + Fluticasone 125mcg Lọ 225,000
95 Seretide Evo 25mcg/250mcg Salmeterol 25mcg + Fluticasone 250mcg Lọ 298,000
96 Singulair 4mg Sachet Montelukast 4mg Gói 14,853
97 Singulair 4mg Tab Montelukast 4mg Viên 14,853
98 Singulair 5mg Tab Montelukast 5mg Viên 14,853
99 Spiolto Respimat 2.5mcg/2.5mcg Tiotropium 2.5mcg + Olodaterol 2.5mcg Hộp 880,000
100 Spiriva Respimat 2.5mcg Tiotropium 2.5mcg Hộp 880,000
101 Symbicort Rapihaler 160mcg/4,5mcg 120 Doses Budesonide + Formoterol Hộp 465,000
102 Symbicort Turbuhaler160mcg/4,5mcg  60 Doses Budesonide 160mcg + Formoterol 4.5mcg Lọ 235,000
103 Symbicort Turbuhaler160mcg/4,5mcg 120 Doses Budesonide 160mcg + Formoterol 4.5mcg Lọ 465,000
104 Theophylin 100mg Theophylin 100mg Viên 700
105 Trelegy  Ellipta 100/ 62.5/25mcg 30 Doses 100mcg fluticasone furoate , 62.5mcg umeclidinum dạng bromide, 25mcg vilanterol dạng trifenatate Hộp 1,175,000
106 Ultibro Indacaterol 110mcg,Glycopyrronium 50mcg Hộp 748,153
107 Ventolin Inhaler 100mcg/200Dose (MDI Spray) Salbutamol Lọ 84,017
108 Ventolin Nebules 2,5mg Salbutamol 2.5mg Ống 6,417
109 Ventolin Nebules 5mg Salbutamol 5mg Ống 11,781
110 Zensalbu Nebules 2,5mg Salbutamol 2,5mg/2,5ml Ống 5,175
111 Zensalbu Nebules 5mg Salbutamol 5mg/2,5ml Ống 9,240
Thuốc Hô Hấp, Chữa Ho
112 Acehasan 100mg (gói) Acetyl cystein 100mg Gói 1,009
113 Acehasan 200mg Acetylcystein 200mg Viên 838
114 Acetuss N-acetylcystein 200mg/10ml Ống 7,370
115 Ambroxol 30mg Boston Ambroxol HCl 30mg Viên 589
116 Anpemux 250 Carbocystein 250mg Viên 1,200
117 AtiLude 500mg/10ml Carbocisteine 500mg/10ml Ống 7,458
118 Azka mũi họng trẻ em Saikosaponin, Cát cánh, Hoàng cầm, Đảng sâm, Lá thường xuân, … Chai 108,982
119 Bisolvon 8mg tab Bromhexine 8mg Viên 2,167
120 Bổ phế Extra Xuyên tâm liên, Bướm bạc, Lá thường xuân, … Viên 4,335
121 Bromhexin 8mg Bromhexin HCL 8mg Viên 496
122 Bronzoni Eucalyptol, TD gừng, Menthol, TD tần, … Viên 1,725
123 Frogsbenca TD Eucalyptol, TD trần bì, Menthol, TD húng chanh, TD quế, TD gừng, … Viên 1,190
124 Ho Frogsbennext (viên ngậm) Cao lá thường xuân, TD gừng, TD tần dày lá, Td tràm, Me rừng, Cam thảo, Bạc hà Viên 2,587
125 Monte H10 Montelukast 10mg Viên 5,750
126 Rodilar Dextromethorphan HBr 15mg Viên 469
127 Siro Bảo phế kids (Ống) Cao lá thường xuân, Tỳ bà diệp, Mạch môn, Tang bạch bì, Cam thảo Ống 10,756
128 Siro Bisolvon Kid  60ml Bromhexine 4mg/5ml Chai 35,000
129 Siro Bổ phế Cao khô Mơ muối, Bách bộ, Mạch môn, Trần bì, Cát cánh, Cam thảo, … Chai 49,500
130 Siro Franzpans 100ml (TPCN) Cao lá thường xuân Chai 77,000
131 Siro Halixol 100ml Ambroxol 15mg/5ml Chai 81,081
132 Siro Ho Frogsbennext 5ml (H/20 gói) Cao lá thường xuân, TD gừng, TD tần dày lá, Td tràm, Me rừng, Cam thảo Gói 3,163
133 Siro HoAstex 5ml (gói) Tần dầy lá + Núc nác + Cineol Gói 2,830
134 Siro HoAstex 90ml Tần dầy lá + Núc nác + Cineol Chai 42,134
135 Siro Vectrine 175mg/5ml Erdosteine 175mg Chai 86,900
136 Synatura Syrup 100ml Cao khô lá thường xuân, cao khô rể hoàng liên Chai 99,000
137 Vectrine Erdosteine 300mg Viên 6,600
Thuốc Chống Nhiễm Khuẩn
138 Augmentin 1g Tabs Amoxicilin 875mg + Clavulanic acid 125mg Viên 19,000
139 Augmentin 250/31,25mg Sachet Amoxicilin 250mg + Clavulanic acid 31.25mg Gói 11,737
140 Augmentin 500/62,5mg Sachet Amoxicilin 500mg + Clavulanic acid 62.5mg Gói 17,616
141 Augmentin 625mg Tabs Amoxicilin 500mg+ Clavulanic acid 125mg Viên 13,129
142 Bluemoxi 400mg Moxifloxacin 400mg Viên 53,130
143 Cefimed  200mg cefixime 200mg Viên 20,790
144 Cefpobiotic 200 Cefpodoxim 200mg Viên 10,450
145 Ceftume 500 Cefuroxime 500mg Viên 17,380
146 Ciprofloxacin 500mg Stella ( Scanax ) Ciprofloxacin 500mg Viên 1,564
147 Clarithromycin 500mg Stella Clarithromycin 500mg Viên 5,913
148 Cotrim Forte 960 Sulfamethoxazol 800mg + Trimethoprime 160mg Viên 1,570
149 Cravit tab 500 Levofloxacin 500mg Viên 46,002
150 Cravit tab 750 Levofloxacin 750mg Viên 66,000
151 Efodyl 125mg Cefuroxime 125mg Gói 7,101
152 Ery 250mg Erythromycin 250mg Gói 5,679
153 Erythromycin 500mg Tab Erythromycin 500mg Viên 2,187
154 Floxaval 500mg Levofloxacin 500mg Viên 30,457
155 Garosi 500mg Azithromycin 500mg Viên 59,400
156 Gonjytaz 50 Cefditoren 50mg Gói 20,900
157 Imexime 100mg Cefixim 100mg Gói 7,508
158 Klacid Forte 500mg Clarithromycin 500mg Viên 44,000
159 Klacid MR 500mg Clarithromycin 500mg Viên 46,000
160 Klacid sus 60ml Clarithromycin 125mg/5ml Chai 132,000
161 Levofloxacin 500mg VNB Levofloxacine 500mg Viên 5,775
162 Medoclav 1g Amoxicilin 875mg + Clavulanic acid 125mg Viên 15,950
163 Negacef 125 Cefuroxim 125mg Gói 8,085
164 Negacef 250 Cefuroxime 250 Viên 7,821
165 Negacef 500 Cefuroxime 500 Viên 11,979
166 Nyst rơ miệng Nystatin 25.000IU Gói 1,725
167 Ospamox 500mg Amoxicilln 500mg Viên 2,300
168 Ospamox 500mg (Amoxicillin) Amoxicillin 500mg Viên 2,300
169 Pyfaclor Kid Cefaclor 125mg Gói 4,589
170 Quincef 125mg/5ml (50ml) Cefuroxim 125mg Chai 69,300
171 Rexamine Susp 50ml Roxithromycin 50mg/5ml Lọ 99,000
172 Usccefpo 100 Cefpodoxim 100mg Gói 7,810
173 Zaromax 250 Azithromycin 250mg Viên 4,226
174 Zaromax 500 Azithromycin 500mg Viên 5,290
175 Zinnat 125mg Susp 50ml Cefuroxim 125mg/5ml Chai 130,131
176 Zinnat 125mg tab Cefuroxim 125mg Viên 6,800
177 Zinnat 250mg Tab Cefuroxim 250mg Viên 13,761
178 Zinnat 500mg Tab Cefuroxim 500mg Viên 24,343
179 Zitromax Sus 15ml Azithromycin 200mg/5ml Chai 136,000
Thuốc Điều Trị Ký Sinh Trùng, Giun Sán
180 Albenca 200 Albendazole 200mg Hộp 5,632
181 Fugacar 500mg Mebendazole 500mg Hộp 21,529
Thuốc Tiêu Hóa – Chống Loét Dạ Dày
182 A.T Sucralfate 1000mg Sucralfate 1000mg Gói 2,064
183 Agimepzol 40mg Omeprazol 40mg Viên 1,610
184 AmePrazol 20mg Esomeprazol 20mg Viên 3,964
185 AmePrazol 40mg Esomeprazol 40mg Viên 6,380
186 Aquima (gói) Nhôm hydroxyd 351.9mg, Magne hydroxyd 400mg, Simethicon 50mg Gói 4,000
187 Fogicap 20 Omeprazole 20mg, Natri Bicarbonat 1680mg Gói 10,867
188 Fumagate 10g Nhôm hydroxyd 400mg, Magnesi hydroxyd 800mg, Simethicon 80mg Gói 4,370
189 Gaviscon susp Natri alginate 500mg + Natri bicarbonate 267mg + Calci carbonate 160mg Gói 6,882
190 Kremil-S Nhôm hydroxyl + Magne carbonat + Simethicone Viên 1,400
191 Marial ( gói ) Magie Alginate, Hyaluronic acid, Tara Gum, Hydrolyzed Keratin, Xanthan gum Gói 20,900
192 Mesulpine 20mg tab Rabeprazole 20mg Viên 11,550
193 Mosad 5mg Mosaprid 5mg Viên 3,754
194 Nexium 10mg (gói) Esomeprazol 10mg Gói 25,700
195 Nexium 20mg Mups Esomeprazol 20mg Viên 25,824
196 Nexium 40mg Mups Esomeprazol 40mg Viên 25,824
197 Omeprazole DHG 20mg Omeprazole 20mg Viên 1,071
198 Panto Denk 40 Pantoprazol 40mg Viên 12,100
199 Phosphalugel Nhôm phosphate Gói 4,897
200 Tridabu 120mg Bismuth tripotassium dicitrat Viên 4,540
201 Varogel Nhôml sulfat+ Magne Hydroxyd + Simethicon Gói 4,202
202 Yumangel F1.5g/15ml Almagat 1.5g/15ml Gói 6,549
Thuốc Tiêu Hóa – Chống Co Thắt
203 Buscopan 10mg Tab Hyoscine N-Butylbromide 10mg Viên 2,900
204 Decolic F 200mg Trimebutin maleate 200mg Viên 4,023
205 Mopristad 5 Mosapride citrate 5mg Viên 5,693
206 No-Spa Forte 80mg Drotaverin 80mg Viên 1,628
Thuốc Tiêu Hóa – Chống Nôn
207 Amebismo chewable tab Bismuth subsalicylate 262mg Viên 4,600
208 Amebismo susp Bismuth subsalicylate 1050mg Chai 33,000
209 Domreme Domperidon 10mg Viên 1,587
210 Espumisan L Simethicon 40mg/ml Chai 62,700
211 Ibutop 50mg Itoprid HCl Viên 5,641
212 Motilium susp 100ml Domperidone 1mg/ml Chai 98,753
213 Motilium Susp 60ml Domperidone Chai 48,500
214 Motilium-M 10mg Tab Domperidone 10mg Viên 2,467
215 Thipancon Pancreatin 170mg (tđ Protease 4250IU, Lipase 340IU, Amylase 4250IU), Simethicon 84.433g Viên 1,271
Thuốc Men Tiêu Hóa, Chống Tiêu Chảy
216 Bio Clauzilus Bào tử Bacillus clausii, Kẽm sulfat Ống 5,622
217 CPR- Sachabo Saccharomyces boulardii đông khô 250mg Gói 7,731
218 Debby 0.218g/5ml (C/30ml) Nifuroxazid Chai 18,700
219 Enterogermina 5ml Bacillus clausii Ống 7,600
220 Hidrasec 30mg Racecadotril 30mg Gói 6,783
221 Neopeptin Drop Alpha amylase + Papain + Dill oil + Anise oil + Caraway Chai 62,590
222 Oresol 4.1g Glucose khan 2.7g, NaCl 0.52g, Natri citrat dihydrat 0.58g, KCl 0.3g Gói 1,144
223 Progermila Bacillus clausii Ống 6,006
224 Smecta 3g Diosmectite Gói 4,695
Thuốc Tiêu Hóa, Lợi Tẩy, Nhuận Tràng
225 Duphalac Lactulose Gói 5,750
226 PediaPEG Macrogol 3350 Gói 15,400
Thuốc Điều Trị Tăng Huyết Áp (Tim Mạch)
227 Amlodipine 5mg Amlodipine 5mg Viên 1,164
228 Angioblock 160mg Valsartan 160mg Viên 9,900
229 Betaloc Zok 25mg Metoprolol 25mg Viên 5,100
230 Betaloc Zok 50mg Metoprolol 50mg Viên 6,100
231 Captopril  25mg Captopril 25mg Viên 756
232 Concor 2.5mg Tab Bisoprolol 2.5mg Viên 3,776
233 Concor 5mg Tab Bisoprolol 5mg Viên 5,148
234 Coversyl 5mg Perindopril 5mg Viên 6,215
235 Diurefar 40mg Furosemid 40mg Viên 257
236 Felodipin 5mg (Mibeplen 5) Felodipine 5mg Viên 2,280
237 Imdur 30mg Tab Isosorbide mononitrate 30mg Viên 4,105
238 Irbesartan 150mg Stella Irbesartan 150mg Viên 5,011
239 Levistel 40 Telmisartan 40mg Viên 9,020
240 Lodimax 10mg Amlodipin 10mg Viên 1,725
241 Losartan Stada 50mg Losartan potassium 50mg Viên 2,875
242 Mibelet 5mg  Nebivolol 5mg Viên 3,984
243 Micardis 40mg Tab Telmisartan 40mg Viên 12,500
244 Micardis 80mg Tab Telmisartan 80mg Viên 17,193
245 Micardis Plus 40/12,5mg Tab Telmisartan 40mg + Hydrochlorothiazide 12.5mg Viên 13,200
246 Natrilix SR 1.5mg Indapamide 1.5mg Viên 3,755
247 Nifedipin hasan 20 Retard Nifedipine 20mg Viên 629
248 Procoralan  5mg Ivabradine 5mg Viên 14,000
249 Pyzacar 50mg Losartan potassium 50mg Viên 3,610
250 Telsar 80 Telmisartan Tablets  80mg Viên 2,223
251 Tilhasan 60 Diltiazem HCl 60mg Viên 1,049
252 Vastarel MR 35mg Trimetazidine 35mg Viên 4,100
253 Zhekof Telmisartan 40mg Viên 1,610
254 Zhekof – HCT Telmisartan 40mg + Hydroclorothiazid 12.5mg Viên 2,875
Thuốc Hạ Lipid Máu (Tim Mạch)
255 Atorvastasin 10/Ezetimibe 10 Atorvastatin 10mg + Ezetimibe 10mg Viên 3,385
256 Crestor 10mg Rosuvastatin 10mg Viên 11,000
257 Crestor 20mg Rosuvastatin 20mg Viên 16,700
258 Gemfibstad  300 capsules Gemfibrozil 300mg Viên 2,724
259 Hypolip 10mg Atorvastatin 10mg Viên 5,500
260 Hypolip 20mg Atorvastatin 20mg Viên 3,300
261 Lipanthyl 200mg Cap Fenofibrate 200mg Viên 8,947
262 Lipitor 10mg Atorvastatin 10mg Viên 17,535
263 Livalo 2mg Pitavastatin 2mg Viên 13,860
264 Rosucor 10 Rosuvastatin 10mg Viên 9,460
265 Rosuvas Hasan 10mg Rosuvastatin 10mg Viên 5,578
266 Rosuvas Hasan 5mg Rosuvastatin 5mg Viên 2,231
267 Zyrova 20mg Rosuvastatin 20mg Viên 1,500
Thuốc Giãn Cơ, Giảm Đau
268 Gored tablet Eperison HCL 50mg Viên 3,450
269 Mydocalm 150mg Tolperisone 150mg Viên 3,608
270 Myonal 50mg Eperisone 50mg Viên 3,928
Thuốc Giải Lo Âu , Bổ Thần Kinh, An Thần
271 Mimosa Bình vôi + Lá sen + Lạc tiên + Lá vông + Trinh nữ Viên 1,768
272 Moritius 75mg Pregabalin 75mg Viên 1,955
Vitamin Và Các Chất Vô Cơ
273 AminExtra L-Lysine HCl, Kẽm, Vitamin B1 Viên 4,686
274 Calcium Corbiere Extra 5ml Calcium glucoheptonate, VitaminC, Nicotinamide Ống 5,530
275 Cjel Calci D3K2 (Thạch ăn liền) Calci hydroxyapatit, Vitamin D3, Vitamin K2, Polydextrose Gói 6,601
276 Elnitine 10mg Magnesium gluconate 0.426g, Calcium glycerophosphate 0.456g Ống 4,600
277 Farzincol Zinc 10mg Viên 713
278 Farzincol siro (10mg/5ml) 90ml Kẽm sulfat monohydrat Chai 26,334
279 Ginkgo Ginseng One a day (30V/Lọ) Cao Hồng sâm 300mg + Ginkgo biloba Extract 220mg + Magnesium 100mg … Lọ 151,479
280 Haisamin Hải Sâm (holothuria vagabunda 200mg) Viên 4,370
281 Imuno Sirup Cao men bia,, L-Lysin HCL,Thymomodulin,Immunhightech, Keo ong, Kẽm,… Ống 6,655
282 Kaleorid 600mg Kali chloride 600mg Viên 2,757
283 Ladyful Calci, Vitamin D3 Viên 4,600
284 Magne B6 Corbiere Tab Magiesium + Vitamin B6 Viên 2,121
285 Panangin Magne 140mg, Kali 158mg Viên 2,277
286 Pediakid 22 Vitamines 125ml (TPCN) Vit E, Vit C, Vit B1,B2,B3,B5,B6,B8,B9,B12, Vit D, Cr, Cu, Fe, I, Mg Chai 216,932
287 Pyridol 10ml Magnesium lactat dihydrat 186mg, Magnesium pidolat 936mg, Pyridoxin hydroclorid 10mg Ống 5,750
288 Scanneuron Vitamin B1 + B6 + B12 Viên 1,343
289 Siro Saferon 100ml Sắt nguyên tố 50mg/5ml (dạng Sắt (III) hydroxyd polymaltose) Chai 77,000
290 Uniferon Tab Ferrous Fumarate + Acid Folic Viên 2,875
291 Vitamin AD (PV) Vit A, Vit D Viên 485
292 Vitamin C 1g Stella ( viên sủi ) Vitamin C 1g Viên 2,185
293 Vitamin PP 500mg (MKP) Vitamin PP 500mg Viên 413
294 ZinC 15 zinc gluconate 105mg Gói 5,175
295 ZinC Baby Kẽm  gluconat 70mg Gói 4,150
296 Zincviet Zinc 10mg/5ml Chai 37,399
Thuốc Tiểu Đường
297 Diamicron MR 30mg Gliclazide 30mg Viên 4,200
298 Diamicron MR 60mg Gliclazide 60mg Viên 6,589
299 Glimepiride Denk 3 Glimepiride 3mg Viên 5,175
300 Glucophage 1000mg Metformin 1000mg Viên 5,300
301 Glucophage 500mg Metformin 500mg Viên 2,500
302 Glucophage 750mg XR Metformin hydrochloride Oral use Viên 4,229
303 Glucophage 850mg Metformin 850mg Viên 3,958
304 Glucovance 500/2,5mg Metformin 500mg + Glibenclamide 2.5mg Viên 5,244
305 Glucovance 500/5mg Metformin 500mg + Glibenclamide 5mg Viên 6,500
306 Glyxambi 25mg/ 5mg Empagliflozin/ Linagliptin Viên 44,609
307 Jardiance 25mg Empagliflozin 25mg Viên 29,187
308 Trajenta 5mg Linagliptin 5mg Viên 18,806
309 Trajenta duo 2.5mg/1000mg Linagliptin 2.5mg; Metfrormin hydrochloride Viên 11,566
310 Vildagliptin 50mg Meyer Vildagliptin 50mg Viên 3,531
311 Zlatko 25mg Sitagliptin 25mg Viên 5,750
Dụng Cụ
312 Aerobika OPEP device Hộp 2,712,150
313 Buồng đệm AeroChamber (Có mask) Buồng đệm + mask Cái 449,400
314 Buồng đệm AeroChamber (không mask) Buồng đệm Cái 404,460
315 Buồng đệm AeroChamber Mask lớn Buồng đệm + mask lớn Cái 449,400
316 Máy xông khí dung Omron NE C106 Máy xông khí dung Omron NE C106 Hộp 830,000
Nhóm Thực Phẩm Chức Năng
317 6 Enzyme IP (ống) Amylase 1100IU, Protease 320IU, Lactase 290IU, Cellulase 210IU, Lipase 65IU, … Ống 7,260
318 Aqua Calcinano Aquamin F, Calcium gluconate, Vitamin D3, Zinc,… Viên 5,564
319 Baby Smile Gold Canxi ,Vitamin D3,Thymomodulin, Beta-Glucan, Kẽm, Vitamin B1,B2,B6,B9, Taurin,… Gói 5,175
320 Calsea Bone Calcium, Magnesium, Vitamin D3, Vitamin C, Vitamin K2 Viên 3,769
321 Chất xơ (ống 10ml) Sorbitol 1000mg, Inulin 500mg, CX phan tả diệp 200mg, FOS 150mg, GOS 70mg, Kẽm gluconate 20mg, Thymomodulin 5mg Ống 5,775
322 Glucosamin 1500 With Chondroitin Glucosamin Hydroclorid 1500mg, Natri Chondroitin  111 mg Viên 4,405
323 LACTOCAL K2 Calcium Nano, K2- MK7, BETA GLUCAN, LYSINE,… Ống 5,036
324 Omega 3 (Fish Oil) TPCN EPA,DHA Viên 1,200
325 Omega 3 Vit 100ml Dầu cá Omega 3, EPA, DHA, Vitamin E,… Chai 353,100
326 Omega 3 Vit Plus+ 100ml Dầu cá Omega 3, Beta glucan, EPA, DHA, ALA, Vitamin B3,L-arginine, Kẽm Chai 262,150
327 Pediakid Immuno-Fortifiant 125ml(TPCN) siro cây thùa 40%, sợi keo 15%,bắp cải,nhân sâm Chai 233,260
328 Pediakid Vitamin D3 Vitamin D3 200IU/giọt Chai 170,188
329 Pro Calcinano Plus Calcium, Vitamin D3 Ống 6,050
330 Safvex Lactobacillus acidophilus, Bacillus clausii, Fructo Oligosacharisde, L-Lysine, Sorbitol, Zn gluconat Gói 5,750
331 Siro Baby Ăn Ngủ Ngon (Ống) L-LYSINE; L-ARGININ;CALCI; TAURINE; YẾN SÀO;.. Ống 10,083
332 Siro ProBee Keo Ong, Kha tử, Mào gà trắng, Bướm bạc, Tơ hồng xanh Gói 6,490
333 Siro Tiêu Hóa Papain, Pepsin, Kẽm Gluconate, Vitamin PP, Vitamin B6, Vitamin B1,… Chai 40,700
334 Suvactif Child Appettit 125ml (TPCN) Vit C, B3, E, B5, B2, B1, B6, A, B9, B8, B12 Lọ 297,461
335 Suvactif Child Immunite 125ml (TPCN) Vitamin C, D3, B12 Lọ 331,700
Thuốc Cầm Máu
336 Transamin 500mg Tranexamic acid 500mg Viên 4,560
Thuốc Chống Huyết Khối
337 Noklot 75mg Clopidogrel 75mg Viên 950
Thuốc Gan
338 Legalon 70 Silymarin 70mg Viên 4,245
339 Liver-Denk Silymarin 40%, vit b5,b1,b2,b6,pp… Viên 4,600
Thuốc Khác
340 Acetazolamid 250mg Acetazolamid 250mg Viên 1,250
341 Broncho Vaxom Adults 7mg Himophillus influ + Diplococcus pmeumo + Klebsiella + Strepto aure, Viri/pyo Lyophylized Viên 21,483
342 Broncho Vaxom Child 3,5mg Himophillus influ + Diplococcus pmeumo + Klebsiella + Strepto aure, Viri/pyo Lyophylized Viên 16,553
343 Buona Circadiem 20ml Melatonin 1mg/0.2ml (4 giọt) Chai 288,900
344 Dung dịch xịt họng Propoli Evsp Spray 20ml Prolfenol;Lemon peel essential;Peppermint;Thyme leaves Hộp 188,320
345 EyeSpot-E Natri chondroitin sulfat, retinol palmitat, cholin bitartrat, riboflavin, thiamin hydroclorid Viên 2,070
346 Glucosamin Stada Sachet Glucosamine Sulfate 1500mg Gói 5,434
347 Gluta C Vitamin C 50mg Chai 8,000
348 H- Spray PlasmaKare Nano bạc, keo ong, Menthol, Propylene glycol, Glycerin,… Hộp 163,472
349 Immubron Chất ly giải vi khuẩn đông khô Viên 15,400
350 Imochild syrup 125ml Beta-Glucan, Vit D3, B1, B2, B6, PP, Kẽm, Ca, L-Lysine, Taurine, FOS Chai 347,750
351 Kẹo dẻo lợi khuẩn Huro (24g) Lợi khuẩn Bacillus subtilis Gói 5,060
352 Livernin – DH Arginin HCl 500mg/5ml Ống 9,460
353 Mhaescin 40 Aesin 40mg Viên 6,556
354 Nhỏ Miệng Họng Húng Chanh Á Âu Keo Ong, Húng Chanh, Khổ Sâm Bắc, Cam Thảo, Kẽm Sulfat,… Chai 160,500
355 Orlistat 120mg Stada Orlistat 120mg Viên 11,435
356 PlasmaKare súc họng – miệng Nano bạc, keo ong, Menthol,… Hộp 136,227
357 Rowatinex Pinene + Camphe + Cineol + Fenchon + Borneol + Anethol + Olive oil Viên 4,398
358 Semozine Thymomodulin 80mg Viên 4,828
359 Siro Ăn ngon ngủ tốt Mela L-lysine, L-arginin, Vit B1, B2, Kẽm, Melatonin,… Ống 5,549
360 Siro Zinbee L-Lysine, Kẽm, Keo ong,… Chai 95,232
361 Star sore throat Tyrothricin 4mg + Cetrimonium bromide 2mg + Lidocaine 1mg Viên 2,540
362 Theresol Natri clorid, Kali clorid, Natri citrat, Glucose khan Gói 1,955
363 Viên ngậm Difflam không đường Benzydamin Hydrochlorid, Cetylpyridinium Chloride Viên 5,638
364 Visio Lysine HCl 250mg, Vit C 50mg Gói 4,403
365 X- Spray PlasmaKare Nano bạc, carrageenan, menthol,… Hộp 174,370
Thuốc Dùng Ngoài
366 Bộ rửa mũi xoang Rinowash (Bình+10gói) Natri clorid, Natri bicarbonate Bộ 155,150
367 Ceradan Advanced 30g Water, hydrogenated polydecene, Glyceryl, Propylene Glycol… Tuýt 288,365
368 Ceradan Face&Body Wash 150ml Ceramide Moisturising wash Chai 201,160
369 Ceradan Face&Body wash 280ml Ceramide Moisturising wash Chai 267,500
370 Ceradan hydra 30g Water, hydrogenated polydecene, Glyceryl…. Hộp 160,500
371 Ceradan Soothing GeL 50g Water,  Glyceryl, Butylene glycol, Pentylene glycol,… Hộp 211,860
372 DK Nasal 50ml NaCl 2,3%, Tea tree oil, Sesame oil,… Chai 38,500
373 Dung dịch rủa mũi Saltmax Spay 100ml Sodium bicarbonate, NaCl 0.9% Chai 86,900
374 Efticol Natriclorid 0.9% Chai 3,063
375 Free Nose Sea Water Natri clorid 0.9% Chai 179,760
376 Fucidin H 15g cream Fusidic acid + Hyddrocortisone Tube 117,379
377 Gói muối Rinowash Natri clorid, Natri bicarbonate Gói 6,875
378 Locgoda 0.1% Mometason furoat 15mg Tube 71,500
379 Medin Plus 70ml (Dung dịch xịt mũi ) NaCl 0.9%, Nano bạc, TD khuynh diệp, TD bạc hà, Glycerol… Chai 88,000
380 Milian 20ml xanh methylen Chai 11,319
381 Mucome Spray Baby 0.05% Xylometazolin hydrochlorid 0.05% Chai 29,150
382 Natriclorid 0.9% 500ml Natr clorid 0.9% Chai 12,037
383 Neilmed 240ml (Bình +10 gói muối) Sodium Bicarbonate Hộp 303,880
384 Neilmed 240ml (muối) Sodium Bicarbonate Gói 5,800
385 Neilmed Kids 120ml ( muối) Sodium Bicarbonate Gói 5,800
386 Neilmed Kids 120ml (Bình +30 gói muối) Sodium Bicarbonate Hộp 394,830
387 Neilmed Nasogel Spray Sodium Chloride + Sodium Bicarbonate + Sodium Hyaluronate + Aloa vera Chai 282,480
388 Neilmed Saline Spray Sodium Chloride + Sodium Bicarbonate Chai 120,000
389 Nizoral 10g Cream Ketoconazole Tube 37,282
390 Nước Biển Ưu Trương Free Nose Natri clorid 2.2% Chai 185,000
391 Otosan Ear Drops 10ml Tinh dầu (hạnh nhân, lưu ly, tràm, cây tùng, hoa phong lữ, đinh hương, …), CX keo ong,… Chai 235,400
392 PlasmaKare No.5 (kem bôi da) Nano bạc, Chitosan, … Hộp 176,550
393 Rectocare Prednisolon acetat, Lidocain, Allantoin, Vit E Viên 16,500
394 Saly spray (rửa mũi) NaCl, tinh dầu khuynh diệp Chai 88,000
395 Silkron 10g Cream Betamethasone + Clotrimazole + Gentamicin Tube 20,570
396 SMC Chlohexidin 0.12% 200ml Glycerine, Xylitol, Sorbitol,Chlorhexidine gluconate, Purified water, Chai 64,900
397 Su Bạc Acid Citric, Glycerin, Hydroxyethyl cellulose, ZinC Salicylic Tuýt 203,300
398 Tacrolimus 0.1% Tacrolimus 0.1% Tube 118,770
399 Thazolxen Mometasone furoat 0.1% Tube 64,899
400 Trinolon Triamcinolon acetonid 1mg/g Tube 36,300
401 Voltaren Emulgel Diclofenac Tube 81,510
402 Xisat 75ml Spray NaCl Chai 30,000
403 Xisat Baby 75ml NaCl Chai 32,000
404 Xịt họng Nacato 25ml DD khoáng hóa HClO, O3, ClO2, NaCl, Menthol,… Hộp 117,700
405 Xịt mũi GoldWings Nano bạc Sodium Chloride,Nano bạc, Tinh dầu bạc hà, Benzalkonium Chloride,… Chai 128,400
406 Xịt rửa mũi Coolzz Natri clorid Chai 61,600
407 Xịt tai Etikon 25ml NaCl, HClO, O3, ClO2, … Hộp 117,700
Thuốc Điều Trị GOUT
408 Colchicine 1mg Colchicine 1mg Viên 1,074
409 Colchicine Stella 1mg Colchicine 1mg Viên 1,213
410 Sadapron 100 Allopurinol 100mg Viên 2,852
411 Sadapron 300 Allopurinol 300mg Viên 3,881
Thuốc Nguồn Gốc Động Vật, Thực Vật
412 Cebrex Ginkgo biloba 40mg Viên 4,830
413 Clearwayz Vitis vinifera, L-arginin, Cinamomum verum Viên 19,607
414 Ginkokup 120 Capsules Ginkgo biloba 120mg Viên 5,500
415 Viên xông Euca OPC Menthol+eucalyptol+camphor Hộp 25,000
Thuốc Điều Trị Tai – Mũi – Họng – Mắt
416 Azka nhỏ mũi Tinh dầu hoa ngũ sắc Lọ 27,500
417 Azka xịt xoang Tinh dầu hoa ngũ sắc, tinh dầu trầu không, … Hộp 60,500
418 Momex Nasal Spay 50mcg/140 dose Mometason furoat 0.5mg Hộp 197,950
419 Mucome Drop 2,5mg/5ml Xylometazolin Hydroclorid 2,5mg/5ml Chai 13,200
420 Nasodren Nasal Spray Cylamen europaeum L. Hộp 476,151
421 Nebusal Srpay Baby 50ml (1,9%) Natri clorid, Dinatri Hydrophosphat, Natri Dihydrophosphat, Dinatri edetat, Benzalkonium clorid Chai 78,265
422 Otilin 0,1% 15ml Xylometazolin Lọ 23,265
423 Otosan Nasal Spray Baby Carboxymethyl- betaglucanat, Đồng gluconat, Tinh dầu cam, Lô hội,.. Hộp 315,650
424 TobraDex Tobramycin 0.3%, Dexamethasone 0.1% Lọ 56,100
425 Vigamox 0.5% Moxifloxacin 0.5% Lọ 99,000
426 Xịt mũi Sperovid (Người lớn) SPOR-COV, acid citric, bạc hà,… Hộp 192,600
427 Xịt mũi Sperovid (Trẻ em) SPOR-COV, acid citric, bạc hà, … Hộp 203,300
Thuốc Điều Trị Trĩ
428 Daflon 500mg Flavonoid Viên 3,747
Thuốc CORTICOID
429 Farnisone 5mg Prednison 5mg Viên 500
430 Medexa 16mg Methylprednisolone 16mg Viên 4,135
431 Medexa 4mg Methylprednisolone 4mg Viên 1,194
432 Soredon NN5 Prednisolon 5mg Viên 4,600
Nhóm thuốc td Lên Thần Kinh TW, Giảm Đau Thần Kinh
433 Methycobal 500mg Mecobalamin 500mg Viên 5,300
Thuốc loãng xương
434 Alenbe 70mg Alendronic acid 70mg Viên 16,005