Danh mục giá thuốc

 

STT Tên thuốc Tên hoạt chất ĐVT Giá bán (VNĐ)
Thuốc Tiêm Truyền
1 Adrenalin Inj Adrenalin 1mg/1ml Ống 5,675
2 Buscopan 20mg/1ml Inj Hyoscine N-Butylbromide Ống 9,215
3 Depo Medrol INJ 40mg/1ml Methylprednisolone 40mg/1ml Lọ 38,137
4 Dexamethasone 4mg Inj Dexamethason 4mg Ống 1,503
5 Gentamicin 80mg/2ml Gentamicin 80mg Ống 1,715
6 Glucose 5%/500ml Inj Glucose Chai 13,340
7 Hydrocortison 100mg Inj Hydrocortison 100mg Lọ 22,523
8 Natriclorid 0.9% 500ml Inj Natri clorid 0.9% Chai 12,734
9 Nước  cất 5ml (Tiêm truyền) Ống 1,208
10 Ringer Lactate 500ml Inj Lactate ringer Chai 12,613
11 Solu-Medrol 40mg Inj Methylprednisolone 40mg Lọ 40,051
Thuốc Giảm Đau Không OPI, Kháng Viêm Nonsteroid
12 Alphachymo Choay Alphachymotrypsin 21microkatals Viên 2,186
13 Alphachymotrypsin 8400 Alphachymotrypsin 8400 Viên 2,300
14 Ameflu Daytime Plus Vit C Tab Paracetamol 500mg + VitC 100mg + Guaifenesin200mg + Pseudoephedrine30m + Dextromethorphan Viên 1,265
15 Ameflu Daytime Tab Paracetamol 500mg + Guaife 20mg + Pseudo30mg + Dextro 5mg Viên 1,208
16 Artrodar 50mg Diacein 50mg Viên 13,716
17 Aspirin 81mg Acetylsalicylic acid 81mg Viên 300
18 Brexin 20mg Piroxicam 20mg Viên 9,007
19 Celebrex 200 capsules Celecoxib 200mg Viên 13,104
20 Cofidec 200mg Celecoxib Viên 10,291
21 Decolgen Fort Tab Paracetamol 500mg + Pseudoephedrine 25mg + Clopheniramine 2mg Viên 1,250
22 Decolgen No Drowse Tab Paracetamol 500mg + Pseudoephedrine 25mg Viên 1,154
23 Efferagan 80mg Sachet Paracetamol 80mg Gói 2,390
24 Efferalgan 150mg Suppo Paracetamol 150mg Viên 2,784
25 Efferalgan 500mg Paracetamol 500mg Viên 3,100
26 Glotadol 250mg Paracetamol 250mg Gói 1,840
27 Glotadol 650mg Paracetamol 650mg Viên 540
28 Glotadol Extra Paracetamol 500mg + Cafein 65mg Viên 540
29 Glotadol Power Paracetamol 650mg + Cafein 65mg Viên 600
30 Hapacol 150mg Sachet Paracetamol 150mg Gói 1,623
31 Hapacol 250mg Sachet Paracetamol 250mg Gói 2,029
32 Hapacol 325mg Paracetamol 325mg Viên 265
33 Hapacol 500mg Paracetamol 500mg Viên 2,231
34 Hapacol 650mg Paracetamol 650mg Viên 630
35 Mobic 15mg Meloxicam 15mg Viên 17,490
36 Mobic 7,5mg Meloxicam 7.5mg Viên 10,035
37 Nucoxia 60mg Etoricoxid 60mg Viên 6,930
38 Predstad 20mg Prednisolon 20mg Viên 5,175
39 Sagacoxib  200 Caps Celecoxib 200mg Viên 4,025
40 Stiros Clonixin Lysinnate 125mg Viên 4,370
41 Voltaren 75mg Tab Diclofenac 75mg Viên 6,804
42 Mydocalm 150mg Tolperisone 150mg Viên 3,376
43 Mydocalm 50mg Tolperisone 50mg Viên 2,291
44 Myonal 50mg Eperisone 50mg Viên 3,928
Thuốc Giảm đau, kháng viêm CORTICOID
45 Medrol 16mg Methylprednisolone 16 mg Viên 4,518
46 Medrol 4mg Methylprednisolone 4mg Viên 1,271
47 Prednison 5mg Prednisolon 5mg Viên 594
Thuốc Chống Dị Ứng, Quá Mẫn
48 Benaxepa Expectorant 90ml Diphenhydramin 14mg,natri citrat 57.5mg,Amoni Clorid 135mg Chai 53,900
49 Cetirizin 10mg Stada Cetirizin 10mg Viên 365
50 Clorpheniramin 4mg Chlorpheniramin 4mg Viên 200
51 Ketosan Ketotifen 1mg Viên 900
52 Nautamin 90mg Di-acefylline diphenhydramine 90mg Viên 2,648
53 Polaramin 2mg Tab Dexchlorpheniramine 2mg Viên 1,424
54 Rupafin Rupatadine 10mg Viên 6,600
55 Siro Aerius 60ml Dexloratadine 0.5mg/ml Chai 86,790
56 Stadexmin Betamethasone 0,25mg + Dexchlorpheniramine 2mg Viên 182
57 Xyzal 5mg Levocetirizine 5mg Viên 8,228
Nhóm thuốc td Lên Thần Kinh TW, Giảm Đau Thần Kinh
58 Betaserc 24mg Betahistine Dihydrochloride Viên 6,558
59 Gabin 400mg Gabapeptin 400mg Viên 4,773
60 Kuplevotin 25mg Levosulpirid 25mg Viên 2,875
61 Methycobal Mecobalamin 500mg Viên 4,194
62 Neurontin 300mg Cap Gabapentin 300mg Viên 12,448
63 Nootropyl 800mg Piracetam 800mg Viên 4,430
64 Sibelium 5mg Flunarizine 5mg Viên 6,269
65 Stugeron 25mg Tab Cinarizine 25mg Viên 810
66 Tanganil  500mg Tab Acetyl-dl-leucine 500mg Viên 5,410
Thuốc Hô Hấp, Chữa Hen, COPD
67 Asthmatin 10mg Stada Montelukast 10mg Viên 4,916
68 Bambec 10mg Tabs Bambuterol 10mg Viên 6,203
69 Berodual MDI 10ml (HFA) Fenoterol 0.05mg, Ipratropium 0.02mg Lọ 141,586
70 Broncholax 60ml Terbutalin 1,5mg+Guaifenesin 66,5mg /5ml Chai 46,200
71 Combivent UDV 2,5ml Ipratropium 0.5mg + Salbutamol 2.5mg Ống 18,500
72 Derinide 200mcg Budesonide 200mcg Hộp 192,600
73 Etophyl 250mg Tab Acepifyline 250mg Viên 1,200
74 Flixotide Evo 125mcg/ 120Doses Fluticasone propionate 125mcg Lọ 114,000
75 Franlucat 4mg Montelukast 4mg Viên 6,050
76 G5 Enfankast (Montelukast 4mg) Montelukast 4mg Gói 5,175
77 Montemax 10mg Montelukast 10mg Viên 6,600
78 Montemax 5mg Montelukast 5mg Viên 5,434
79 Montenuzyd 10mg Montelukast 10mg Viên 4,600
80 Onbrez 150mcg Indacaterol 150mcg Hộp 590,000
81 Pulmicort Respulses 0,5mg Budesonide 0.5mg Ống 15,218
82 Salbutamol 2mg Salbutamol 2mg Viên 300
83 Seretide Evo 25mcg/ 125mcg Salmeterol 25mcg + Fluticasone 125mcg Lọ 241,815
84 Seretide Evo 25mcg/250mcg Salmeterol 25mcg + Fluticasone 250mcg Lọ 327,262
85 Singulair 10mg Tab Montelukast 10mg Viên 14,853
86 Singulair 4mg Tab Montelukast 4mg Viên 14,853
87 Singulair 5mg Tab Montelukast 5mg Viên 14,853
88 Siro Salmodil 100mL Salbutamol 2mg + Bromhexin 4mg /5ml Chai 55,000
89 Siro Ventolin Sugar-Free 60ml Salbutamol Chai 22,974
90 Spiriva Respimat 2.5mcg Tiotropium 2.5mcg Hộp 1,050,000
91 Symbicort 160mcg/4,5mcg  60 Doses Budesonide 160mcg + Formoterol 4.5mcg Lọ 306,491
92 Symbicort 160mcg/4,5mcg 120 Doses Budesonide 160mcg + Formoterol 4.5mcg Lọ 521,034
93 Theostat 100mg Theophylline 100mg Viên 2,000
94 Ultibro Indacaterol 110mcg,Glycopyrronium 50mcg Hộp 748,153
95 Ventolin Inhaler 100mcg/200Dose (MDI Spray) Salbutamol Lọ 92,406
96 Ventolin Nebules 2,5mg Salbutamol 2.5mg Ống 5,535
97 Ventolin Nebules 5mg Salbutamol 5mg Ống 10,299
Thuốc Hô Hấp, Chữa Ho
98 Acemuc 200mg Cap Acetylcysteine 200mg Viên 2,359
99 Acemuc 200mg Sac Acetylcystein 200mg Gói 2,611
100 Bisolvon 8mg tab Bromhexine 8mg Viên 2,077
101 Destidin Desloratadin 5mg Viên 2,818
102 Dorithricin Tyrothricin, Benzalkonium, Benzocaine Viên 2,369
103 Drenoxol Ambroxol 30mg/10ml Ống 9,460
104 Eugica Fort Eucalyptol + Menthol + Tinh dầu gừng + Tinh dầu tần Viên 650
105 Flemex 375mg Tab Carbocystein 375mg Viên 1,695
106 Mucosolvan 30mg Ambroxol Hydrochloride 30mg Viên 2,876
107 Neo-Codion Codeine camphosulfonate + Sulfoguaiacol + Soft extract of grindelia Viên 4,123
108 Pectol tabs (C/30) Eucaluptol, Natri Benzoat, Cao lỏng dược liệu Lọ 12,506
109 Siro Bisolvon Kid  60ml Bromhexine 4mg/5ml Chai 34,775
110 Siro Eugica IVY Chiết xuất lá thường xuân Chai 52,855
111 Siro Pectol Eucaluptol, Natri Benzoat, Cao lỏng dược liệu Chai 20,273
112 Siro Toplexil Oxomemazine, Guafenesin Chai 14,122
113 Theralene 5mg Tab Alimemazin 5mg Viên 490
Thuốc Chống Nhiễm Khuẩn
114 Amoksiklav 625mg tab Amoxicillin Clavulanic Viên 11,550
115 Amoksiklav tab 1000mg Amoxicillin Clavulanic acid Viên 15,007
116 Amoxicillin 500mg caps Amoxicillin 500mg Viên 3,500
117 Augclamox 250mg Amoxicillin 250mg, Clavulanic 31,25mg Gói 5,750
118 Augmentin 1g Tabs Amoxicilin 875mg + Clavulanic acid 125mg Viên 22,876
119 Augmentin 250/31,25mg Sachet Amoxicilin 250mg + Clavulanic acid 31.25mg Gói 12,098
120 Augmentin 500/62,5mg Sachet Amoxicilin 500mg + Clavulanic acid 62.5mg Gói 17,615
121 Augmentin 625mg Tabs Amoxicilin 500mg+ Clavulanic acid 125mg Viên 13,955
122 Azicine 250mg Azithromycin 250mg Viên 3,933
123 Azicine 250mg( gói) Azithromycin 250mg Gói 3,714
124 Buclapoxime 200mg Cefpodoxime 200mg Viên 16,500
125 Ceclor sus 60ml Cefaclor 125/5ml Chai 106,810
126 Cefixim 100mg Cefixim 100mg Viên 7,139
127 Ciprobay 500mg tabs Ciprofloxacin 500mg Viên 15,304
128 Clarithromycin 250mg Stada Clarithromycin 250mg Viên 3,605
129 Clarithromycin 500mg (OROKIN 500MG Clarythromycin 500mg Viên 13,200
130 Clarithromycin 500mg Stada Clarithromycin 500mg Viên 5,747
131 Clindamycin 150mg  stada Clindamycin 150mg Viên 770
132 Curam 1g Tabs Amoxicilin 875mg + Clavulanic acid 125mg Viên 18,990
133 Curam 625mg Tabs Amoxicilin 500mg + Clavulanic acid 125mg Viên 12,573
134 Dalacin C 300mg Capsule Clindamycin 300mg Viên 13,265
135 Domitazol Bột Malva 250mg + Camphor 20mg + Xanh Methylen 25mg Viên 1,376
136 Ery 250mg Erythromycin 250mg Gói 5,679
137 Erythromycin 500mg Tab Erythromycin 500mg Viên 2,187
138 Evodoxim 50ml Cefpodoxime 40mg/5ml Chai 46,200
139 Flagentyl 500mg Secnidazol 500mg Viên 12,339
140 Flagyl 250mg Metronidazol 250mg Viên 707
141 Fluconazol 150mg Stada Fluconazol 150mg Viên 12,904
142 Indclav (Amoxicillin 125mg/5ml, Clavulanic 31.25mg/5ml) Amoxicillin 125mg/5ml, Clavulanic 31.25mg/5ml Chai 88,000
143 Infilong 400mg Cefixim 400mg Viên 14,729
144 Klacid Forte 500mg Clarithromycin 500mg Viên 41,494
145 Klacid MR 500mg Clarithromycin 500mg Viên 42,012
146 Klacid sus 60ml Clarithromycin 125mg/5ml Chai 126,913
147 Klavunamox 1g Amoxicillin 875mg+Clavulanic 125 Viên 17,600
148 Klavunamox Sus 400/75mg Amoxicillin 400mg+Clavulanic 75mg Chai 176,550
149 Lefxacin 500mg Levofloxacin 500mg Viên 13,199
150 Macdin 600 Linezolid 600mg Viên 30,800
151 Meko Cefaclor 250mg cap Cefaclor 250mg Viên 2,778
152 Nyst rơ miệng Nystatin 25.000IU Gói 1,521
153 Nystatin 500.000IU Nystatin 500.000IU Viên 786
154 Ofloxacin 200mg Stada Ofloxacine 200mg Viên 1,026
155 Opeazitro 500mg Azithromycin 500mg Viên 11,253
156 Opecipro 500 tab Ciprofloxacin  500mg Viên 3,696
157 Rulid 150 tabs Roxithromycin 150mg Viên 5,434
158 Sagadinir 300 caps Cefdinir 300mg Viên 16,500
159 Tavanic 500mg Levofloxacin 500mg Viên 50,837
160 Zinnat 125mg Sachet Cefuroxim 125mg Gói 16,524
161 Zinnat 250mg Tab Cefuroxim 250mg Viên 14,700
162 Zinnat 500mg Tab Cefuroxim 500mg Viên 27,720
163 Zithromax Sus 15ml Azithromycin 200mg/5ml Chai 124,141
Thuốc Điều Trị Ký Sinh Trùng, Giun Sán
164 Fugacar 500mg Mebendazole 500mg Hộp 18,040
165 Zentel 200mg Albendazole 200mg Hộp 12,320
Thuốc Tiêu Hóa
166 Air-x 80mg Tabs Simethicone 80mg Viên 995
167 Alumina II Nhôm 400mg + Magnesi 200mg + Calci 100mg + Atropin 0.25mg Viên 513
168 AmePrazol 20mg Esomeprazol 20mg Viên 3,208
169 AmePrazol 40mg Esomeprazol 40mg Viên 6,380
170 Dudencer 20mg capsules Omeprazole 20mg Viên 912
171 Estor 40mg Esomeprazole 40mg Viên 15,723
172 H.pylori kit ( Pylomed- Kit) Clarthromycin 250mg + Tinidazol 500mg + Lansoprazole 30mg Hộp 33,000
173 Lansoprazole 30mg Stada Lansoprazol 30mg Viên 1,639
174 Mesulpine 20mg tab Rabeprazole 20mg Viên 11,550
175 Motilium Susp 60ml Domperidone Chai 46,133
176 Nexium 10mg (gói) Esomeprazol 10mg Gói 24,701
177 Nexium 20mg Esomeprazol 20mg Viên 24,707
178 Nexium 40mg Esomeprazol 40mg Viên 27,171
179 Pantoprazole 40mg Stada Pantoprazole 40mg Viên 1,967
180 Pepsane Gel Dimethicol + Gaiazulen Gói 4,980
181 Phosphalugel Nhôm phosphate Gói 4,315
182 Varogel Nhôml sulfat+ Magne Hydroxyd + Simethicon Gói 3,602
183 Buscopan 10mg Tab Hyoscine N-Butylbromide 10mg Viên 1,356
184 Debridat 100mg Trimebutine 100mg Viên 4,600
185 Meteospasmyl Alverine citrate, Simethicon Viên 3,508
186 Motilium-M 10mg Tab Domperidone 10mg Viên 2,274
187 Verimed 135mg Mebeverine 135mg Viên 2,808
188 Air-x Drop 15ml Simethicone 40mg/1ml Chai 22,800
189 Gaviscon susp Natri alginate 500mg + Natri bicarbonate 267mg + Calci carbonate 160mg Gói 5,735
190 Primperan 10mg Tab Metoclopramide 10mg Viên 2,106
191 Cốm Xitrina Muối natri citrat 9.16g Chai 10,875
192 Enterogermina 5ml Bacillus clausii Ống 7,309
193 Hidrasec 30mg Racecadotril 30mg Gói 5,889
194 Neopeptine Alpha amylase + Papain + Simethicon Viên 2,040
195 Normagut Men saccharomyces buolardii Viên 7,458
196 Smecta 3g Diosmectite Gói 3,997
197 Strep Biomin(TPCN) Lactobacillus + Bifidobacterium + Streptococcus + Multivitamin Viên 2,254
198 Duphalac Lactulose Gói 5,750
199 Forlax 10g Macrogol 400 Gói 4,973
200 Sorbitol Sorbitol 5mg Gói 1,813
Thuốc Điều Trị Tăng Huyết Áp
201 Amlodipine 5mg Stada Amlodipine 5mg Viên 798
202 Amlong -A Amlodipin 5mg + Atenolol 50mg Viên 3,393
203 Amlor 5mg tabs Amlodipine 5mg Viên 8,937
204 Aprovel 150mg Irbesartan 150mg Viên 11,570
205 Aprovel 300mg Irbesartan 300mg Viên 17,355
206 Atenolol 50mg Stada Atenolol 50mg Viên 1,026
207 Betaloc 50mg Metoprolol 50mg Viên 3,643
208 Betaloc Zok 25mg Metoprolol 25mg Viên 5,590
209 Betaloc Zok 50mg Metoprolol 50mg Viên 6,992
210 Captopril  25mg Captopril 25mg Viên 570
211 Co-Aprovel 150mg Irbesartan 150mg + Hydrorothiazide 12.5mg Viên 11,570
212 Concor 2.5mg Tab Bisoprolol 2.5mg Viên 3,509
213 Concor 5mg Tab Bisoprolol 5mg Viên 4,934
214 Coversyl 10mg Perindopril 10mg Viên 8,756
215 Coversyl 5mg Perindopril 5mg Viên 6,215
216 Coversyl Plus 5 /1.25mg  Perindopril arginine 5 mg + Indapamide 1.25 mg. Viên 7,150
217 Czartan 50mg Losartan 50mg Viên 3,450
218 Digoxin 0,25mg tab Digoxin 0,25mg Viên 970
219 Diurefar 40mg Furosemid 40mg Viên 251
220 Felodipin 5mg Stada Felodipine 5mg Viên 1,140
221 Herbesser 60mg Diltiazem 60mg Viên 2,668
222 Herbesser R 100mg Ditiazem 100mg Viên 3,957
223 Imdur 30mg Tab Isosorbide mononitrate 30mg Viên 4,105
224 Lorista H Losartan 50mg/12.5mg Viên 6,930
225 Micardis 40mg Tab Telmisartan 40mg Viên 11,384
226 Micardis Plus 40/12,5mg Tab Telmisartan 40mg + Hydrochlorothiazide 12.5mg Viên 11,426
227 Natrilix SR 1.5mg Indapamide 1.5mg Viên 3,755
228 Nitromint 2.6mg Nitroglycerin 2.6mg Viên 2,108
229 Procoralan  5mg Ivabradine 5mg Viên 12,212
230 Tanatril 10mg Imidapril 10mg Viên 6,653
231 Telma 40mg Telmisartan tablets 40mg Viên 2,846
232 Vasblock 80mg Valsartan 80mg Viên 6,050
233 Vastarel MR 35mg Trimetazidine 35mg Viên 3,111
234 Zestril 10mg Lisinopril 10mg Viên 7,378
235 Zestril 5mg Lisinopril 5mg Viên 5,214
Thuốc Hạ Lipid Máu
236 Crestor 10mg Rosuvastatin 10mg Viên 17,787
237 Ipolipid 600mg Gemfibrozil 600mg Viên 5,635
238 Lipanthyl Supra 160mg Fenofibrate 160mg Viên 11,949
239 Zyrova 10mg Rosuvastatin 10mg Viên 3,795
240 Zyrova 20mg Rosuvastatin 20mg Viên 4,600
Thuốc Giải Lo Âu , Bổ Thần Kinh, An Thần
241 Arcalion 200mg Sulbutiamin 200mg Viên 3,450
242 Bigiko 80mg (30 viên) Ginkgo biloba 80mg Viên 2,990
243 Oliveirim 10mg Flunarizine 10mg Viên 2,519
244 Valian-X Valeriana offcinalis Viên 4,025
Thuốc điều trị đái tháo đường
245 Amaryl 4mg Glimepiride 4mg Viên 6,880
246 Diamicron MR 30mg Gliclazide 30mg Viên 3,295
247 Glucophage 1000mg Metformin 1000mg Viên 4,259
248 Glucophage 500mg Metformin 500mg Viên 1,838
249 Glucophage 850mg Metformin 850mg Viên 3,958
250 Glucovance 500/2,5mg Metformin 500mg + Glibenclamide 2.5mg Viên 4,811
251 Glucovance 500/5mg Metformin 500mg + Glibenclamide 5mg Viên 4,972
252 Pioglitazone 30mg Pioglitazone 30mg Viên 5,225
253 Zlatko 50mg Sitagliptin 50mg Viên 9,350
Dụng Cụ
254 Babyhaler Buồng đệm +masK Cái 382,000
255 Dây Truyền Dịch Sợi 5,579
256 Dụng cụ hút mũi Cái 45,000
257 Pari Chamber Buồng đệm + masK Cái 290,000
258 Philips M (1-5years)Buồng đệm Buồng đệm +masK Cái 281,000
259 Quick stick (Que thử thai) Cai 16,863
Thuốc Cầm Máu
260 Transamin 500mg Tranexamic acid 500mg Viên 4,560
Thuốc Chống Huyết Khối
261 Noklot 75mg Clopidogrel 75mg Viên 4,255
262 Plavix 75mg Clopidogrel 75mg Viên 26,360
263 Sintrom 4mg Acenocoumarol 4mg Viên 0
Thuốc Kháng Lao
264 Akurit 4 Rifampin 150mg + Isoniazid 75mg + Ethambutol 275mg + Pyrazinamide 400mg Viên 4,217
Thuốc Gan
265 Bar 180 viên Cao Biển Súc + Bìm bìm + Actiso Lọ 64,724
266 Essentiale Forte 300mg Phospholipid 300mg Viên 3,600
267 Lamivudin 100mg Stada Lamivudin 100mg Viên 8,360
268 Lamivudin 100mg Stada. Lamivudin 100mg Viên 10,450
269 Livermarin 70mg Silymarin 70mg Viên 4,025
270 Rowatinex Pinene + Camphe + Cineol + Fenchon + Borneol + Anethol + Olive oil Viên 3,905
Thuốc Điều Trị GOUT
271 Fexogold -40 Febuxostat 40mg Viên 15,400
Thuốc Điều Trị Tai – Mũi – Họng – Mắt
272 Avamys Spray 120Doses Fluticasone Furoate 27.5mcg Chai 224,700
273 Aze – Air 10ml Azelastine 140mcg Chai 147,660
274 Cồn Boric 3% Acid Boric + Cồn Lọ 3,550
275 Dexacol Chloramphenicol, Dexamethason Lọ 4,480
276 Dropstar 50mg/10ml Levofloxacin 50mg/10ml Lọ 66,000
277 Kamistad 10g Lidocain 20mg + Chamomile 185mg Tube 25,080
278 Momate Nasal Spray 50mcg Mometason Furoat 50mcg Chai 155,150
279 Nasomom 4 Natri clorid 630 mg,tá dược : Tinh dầu Chai 61,600
280 Orafar 90ml Acid Bezoic + Thymol + Menthol + Eucalyptol Chai 7,551
281 Otrivin 0,05 % spray Xylometazoline 0.05% Lọ 37,730
282 Otrivin 0,1% spray Xylometazoline 0.1% Lọ 45,430
283 Refresh Tears 15ml Carboxymethylcellulose Lọ 67,308
284 Rhinex Naphazoline hydrochloride Lọ 5,047
285 Tyrotab 1mg Tyrothricin, Tetracaine Hộp 10,788
Thuốc Phụ Khoa, Nội Tiết Tố
286 Canesten 500mg Tab Clotrimazole 200mg Viên 76,931
287 Safaria suppo Metronidazol 225mg + Chloramphenicol 100mg + Nystatin 75 mg Viên 20,350
Thuốc Nguồn Gốc Động Vật, Thực Vật
288 Diệp Hạ Châu (H/60) Cao Diệp Hạ Châu Lọ 49,933
289 Dogarlic 300mg Cao Tỏi, Cao Nghệ Hộp 54,841
290 Hồng Đài Trà bụp dấm Hộp 48,400
291 Kim tiền thảo ( không đường) Cao Kim Tiền Thảo Hộp 59,279
292 OpCan Ginkgo biloba 40mg Viên 953
293 Tanakan Tabs Ginkgo biloba 40mg Viên 4,636
Thuốc Điều Trị Trĩ
294 Daflon 500mg Flavonoid Viên 3,747
Thuốc Điều Trị Virus
295 Glonovir 300mg Tenofovir disoproxil fumarat 300mg Viên 23,100
Thuốc tiền liệt tuyến
296 Xatral 10mg Alfuzosine 10mg Viên 17,662
Vitamin Và Các Chất Vô Cơ
297 Berocca Effer Vitamin B + C + PP + Calci m+ Magie Hộp 76,780
298 Calci D Calcium 750mg + Vitamin D3 60 IU Viên 351
299 Calcium Corbiere 10ml Calcium + Vitamin C + Vitamin PP Ống 5,220
300 Calcium Corbiere 5ml Calcium + Vitamin C + Vitamin PP Ống 4,437
301 Calcium Sandoz Calcium carbonate 300mg + Calcium gluconate 2940mg Viên 4,910
302 Conipa pure 10mg/10ml Kẽm gluconat 10mg/10ml Ống 5,175
303 D-Cure 25.000 IU Vitamin D3 25.000 IU Ống 40,480
304 Dynamogen Glutodine 3mg + Arginine aspartate 1g Ống 15,301
305 Enat 400 IU Alpha Tocepheryl Viên 3,450
306 Enervon C Multi Vitamin Viên 2,717
307 Farzincol Zinc 10mg Viên 713
308 Fatig 10ml Sol Magne Gluconate + Calci Glycerophosphate Ống 6,247
309 Fogyma 50mg/10ml sắt nguyên tố 50mg/10ml Ống 8,250
310 Kaleorid 600mg Kali chloride 600mg Viên 2,757
311 Magne B6 Corbiere (Ống) Magiesium + Vitamin B6 Ống 3,991
312 Magne B6 Corbiere Tab Magiesium + Vitamin B6 Viên 1,467
313 Moriamin Fort Acid amin Viên 3,623
314 Neurobion Vitamin B1+ B6 + B12 Viên 2,231
315 Panagin Magne 140mg, Kali 158mg Viên 1,827
316 Pharmaton Caps Multivitamin Viên 5,034
317 Rocaltrol 0.25mcg Cap Calcitriol 0.25mcg Viên 5,430
318 Siro Ceelin 60ml Vitamin C Chai 38,362
319 Siro Ferlin 30ml Ferrous 30mg + B1 10mg + B6 10mg+ B12 50mcg Chai 23,060
320 Siro Ferlin 60ml Ferrous 30mg + B1 10mg + B6 10mg+ B12 50mcg Chai 38,433
321 Siro Kid Turbo IQ Multivitamins ( Lysine, L-ascobic, Magnesium, Zinc ……) Chai 270,710
322 Siro Kidvita Multivitamins, Minerals, Lysine, Taurine Chai 117,700
323 Surbex Z Zinc + Vitamin C + B Complex Viên 4,585
324 Tonicalcium Adults 10ml Calci Ascorbat + Dl-Lysin Ascorbat Ống 7,700
325 Tonicalcium Enfants 5ml Tonicalcium Enfants 5ml Ống 6,820
326 Upsa C 1g Vititamin C Hộp 37,194
327 Vitamin A 5000UI Vitamin  A Viên 318
328 Vitamin AD Vitamin A + D Viên 364
329 Vitamin B1 250mg Vitamin B1 Viên 721
330 Vitamin C 1g Stada ( viên sủi ) Vitamin C 1mg Viên 2,185
331 Vitamin C 500mg Vitamin  C Viên 500
332 Vitamin PP 500mg (Mekophar ) Vitamin PP 500mg Viên 381
333 Zincviet Zinc 10mg/5ml Chai 27,720
Thuốc Khác
334 Anaferon Children 3mg kháng thể Interferon gamma 3mg Viên 5,693
335 Broncho Vaxom Adults 7mg Himophillus influ + Diplococcus pmeumo + Klebsiella + Strepto aure, Viri/pyo Lyophylized Viên 17,325
336 Broncho Vaxom Child 3,5mg Himophillus influ + Diplococcus pmeumo + Klebsiella + Strepto aure, Viri/pyo Lyophylized Viên 10,973
337 Fleet  Phospho -Soda Chai 56,100
338 Fleet Enema 133ml Chai 64,900
339 Fosamax Plus 70mg/2800IU Alendronic acid 70mg, Colecalciferol 2800IU Viên 108,476
340 OH NO Chew Nicotine 2mg Lọ 33,000
341 Thymomodulin 80mg (SEMOZINE) Thymomodulin 80mg Viên 4,600
Thuốc Dùng Ngoài
342 Acyclovir Cream Stada Acyclovir 50mg/1g Tube 17,370
343 Alcool chai 60ml Alcool 90 Chai 2,921
344 Betadine Mouthwash Sol 125ml Povidine Chai 65,264
345 Bình Rửa Mũi Cát Linh Natri clorid,Natri bicarbonat Hộp 214,000
346 Cold Cold Heaven (Miếng dán hạ sốt) Hydrogel , paraben Gói 16,500
347 Dermovate 15g Clobetasol 0.05% Tube 48,400
348 Efticol Natriclorid 0.9% Chai 2,976
349 Eureka chiết xuất rau sam, acid lactic, vtm E, vtm B3, D-Panthenol Tube 71,500
350 Fucidin cream 2% 15g Fusidic acid 20mg Tube 75,075
351 Gentrisone 10mg Betamethasone 6,4mg + Clotrimazol 100mg + Gentamycin 10mg Tube 15,593
352 Ginex Nano (Rửa PK) Nano Curcumin, Vitamin E, Aloe vera Chai 60,500
353 Muối Rửa Mũi Cát Linh Natri clorid,Natri bicarbonat Gói 4,300
354 Natri Bicarbonat Na bicarconate Hộp 7,845
355 Natriclorid 0.9% 10ml mat,mui Natri clorid 0.9% Chai 3,076
356 Natriclorid 0.9% 500ml Natr clorid 0.9% Chai 12,037
357 Neilmed 240ml (Bình +10g) Sodium Bicarbonate Hộp 276,060
358 Neilmed 240ml (muối) Sodium Bicarbonate Gói 4,773
359 Neilmed Kids 120ml ( muối) Sodium Bicarbonate Gói 4,773
360 Neilmed Kids 120ml (Bình +30g) Sodium Bicarbonate Hộp 358,450
361 Neilmed Nasogel Spray Sodium Chloride + Sodium Bicarbonate + Sodium Hyaluronate + Aloa vera Chai 256,800
362 Neilmed Saline Spray Sodium Chloride + Sodium Bicarbonate Chai 97,900
363 Nizoral 10g Cream Ketoconazole Tube 31,406
364 Pain Gear Back (lưng) Miếng dán Hộp 841,019
365 Pain Gear Knee (gối) Miếng dán Hộp 841,019
366 Pain Gear Muscle & Joint (cơ) miếng dán Hộp 841,019
367 Phenergan Cream Promethazine Tube 9,964
368 Povidine 10% 20ml Povidone Iodine Chai 6,537
369 Salonpas Patch Methysalicylate Hộp 11,000
370 Silkron 10g Cream Betamethasone + Clotrimazole + Gentamicin Tube 18,942
371 Sterimar Nước muối biển Chai 77,000
372 Sterimar Baby Nước muối biển Chai 85,800
373 Vaseline Pure 10g Vaseline Tube 9,554
374 Voltaren Emulgel Diclofenac Tube 69,520
375 Xisat 75ml Spray NaCl Chai 23,178
376 Xisat Baby 75ml NaCl Chai 24,794