Quyền và trách nhiệm của người bệnh

1. Quyền của khách hàng

Quyền được tôn trọng

Khách hàng đến với Trung tâm luôn được đối xử lịch sự, công bằng và đảm bảo được quyền lợi khi tham gia dịch vụ khám và điều trị tại Trung tâm

Quyền được cung cấp thông tin

Khách hàng hoàn toàn được các bác sĩ giải đáp về tình trạng sức khỏe , chi phí khám chữa bệnh và tư vấn sau điều trị

Quyền được chăm sóc y tế hiệu quả

Khách hàng có thể từ chối hoặc tiếp tục sử dụng dịch vụ của Trung tâm nếu không cảm thấy hài lòng hoặc tin tưởng. Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn được Bác sĩ có thể giúp khách hàng giải quyết được các vấn đề sức khỏe.

2. Nghĩa vụ của Khách hàng
Cung cấp thông tin

Khi tham gia khám sức khỏe, khách hàng sẽ phải điền thông tin trong phiếu yêu cầu để lưu giữ hồ sơ và theo dõi được tiền sử bệnh sử của khách hàng trong quá trình chẩn đoán và điều trị

Tham gia quá trình điều trị

Hãy tuân thủ kế hoạch điều trị đã được chỉ định và thỏa thuận và làm theo các hướng dẫn chăm sóc sức khỏe. Hãy hỏi ngay nếu không hiểu các chẩn đoán, kế hoạch chăm sóc hay điều trị.

Quan tâm và tôn trọng

Hãy tuân thủ nội quy và quy định của Trung tâm liên quan đến bệnh nhân và khách. Hãy đối xử tôn trọng và lịch sự với nhân viên Trung tâm, với các bệnh nhân khác và khách thăm. Hãy tôn trọng lịch hẹn đã đăng ký hoặc thông báo trước khi hủy hẹn.