Hoạt động của CHAC

Chương trình hướng về cộng đồng

Khám, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí Ngày 7 tháng 7, tại chung cư Ehome 3 cụm A1234, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, chương ...