Lịch khám bác sĩ

Phòng khám CHAC 1 – 110A Ngô Quyền, P8, Q5
Tuần 22 : Từ 24/05/2021 đến 30/05/2021

Thời gian Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
24/05 25/05 26/05 27/05 28/05 29/05 30/05
SÁNG  
7h – 12h
ThS.Bs. Kim Thu    BS.CKI.Bích Huyên   BS.CKI.Bích Huyên Ts.Bs.Thu Hương ThS.Bs.Kim Thu 
  ThS.Bs.Kim Thu    ThS.Bs. Quân BS.CKI. Rĩ ThS.Bs.Hữu Hạnh
           
CHIỀU
13h30 – 17h
Bs Tài BS.CKI. Phượng PGS.TS.BS.Tuyết Lan ThS.Bs.Kim Thu PGS.TS.BS.Tuyết Lan ThS.Bs.Thuận  Nghỉ
         
CPET ThS.Bs Anh Thư ThS.Bs. Quân Bs Tài (Cpet)  
TỐI
17h – 20h
Nghỉ Nghỉ Nghỉ Ts.Bs.Phương Thư Nghỉ Nghỉ

PHÒNG SIÊU ÂM

Thời gian Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
SÁNG  
7h – 12h
Bs Trâm Bs Dung Bs Dung Bs Dung Bs Trâm Bs Hồng Nghỉ
CHIỀU
13h30 – 17h

PHÒNG TAI MŨI HỌNG

Thời gian Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
SÁNG  
7h – 12h
Bs  Dung Bs Long Bs Út Bs Long Bs Út Bs Ngọc Nghỉ
 
CHIỀU
13h30 – 17h
Bs Long Bs Ngọc Bs Long Bs Ngọc Bs Út Ngọc