Lịch khám bác sĩ

Phòng khám CHAC 1 – 110A Ngô Quyền, P8, Q5
Tuần 20 : Từ 10/05/2021 đến 16/05/2021

Thời gian Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
10/05 11/05 12/05 13/05 14/05 15/05 16/05
SÁNG  
7h – 12h
ThS.Bs. Kim Thu  BS.CKI.Bích Huyên BS.CKI.Bích Huyên TS.Bs. Duy BS.CKI.Bích Huyên ThS.Bs.Kim Thu  ThS.Bs.Kim Thu 
BS.CKI. Rĩ ThS.Bs.Kim Thu  ThS.Bs.Kim Thu  ThS.Bs. Quân BS.CKI. Rĩ ThS.Bs.Hữu Hạnh
          Ts.Bs.P.Thư (CPET)
CHIỀU
13h30 – 17h
BS.CKI. Phượng PGS.TS.BS.Tuyết Lan PGS.TS.BS.Tuyết Lan ThS.Bs.Kim Thu    BS.CKI. Phượng Nghỉ
  ThS.Bs.Kim Thu  ThS.Bs.Kim Thu    BS.CKI. Rĩ
CPET   ThS.Bs Anh Thư   ThS.Bs. Quân Bs Tài (Cpet)
TỐI
17h – 20h
Nghỉ Nghỉ   ThS.Bs.Hữu Hạnh Nghỉ Nghỉ
  Ts.Bs.Phương Thư

PHÒNG SIÊU ÂM

Thời gian Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
SÁNG  
7h – 12h
Bs Trâm Bs Chi Bs Chi Bs Chi Bs Trâm Bs Hồng Nghỉ
CHIỀU
13h30 – 17h

PHÒNG TAI MŨI HỌNG

Thời gian Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
SÁNG  
7h – 12h
Bs  Dung Bs Long Bs Út Bs Long Bs Út Bs Tuấn Nghỉ
 
CHIỀU
13h30 – 17h
Bs Long Bs Ngọc Bs Long Bs Ngọc Bs Út Nghỉ
 

Thứ 2 (10/05), T4 (12/05) Bs Quốc Tài nghỉ
Thứ 7 (15/05) Ts.Bs.Thu Hương, ThS.Bs.Thuận