Thuốc lá

Thuốc lá và mang thai

Ở Hoa Kỳ, có khoảng 11, 4 % phụ nữ mang thai hút thuốc lá. Phụ nữ thường xuyên hút thuốc khó thụ thai hơn. Phụ nữ cai thuốc lá ...
default

Hút thuốc và hậu quả

Giới thiệu Hút thuốc là một vấn đề sức khỏe công cộng lớn. Khoảng nửa triệu tử vong ở Mỹ hàng năm là do hút thuốc. Những tử vong ...