Tuần 20: Lịch khám chuyên khoa

Thời gian Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
13/05 14/05 15/05 16/05 17/05 18/05 19/05
SÁNG
7h – 12h
 Bs.Bích Huyên  Bs.Bích Huyên  Bs.Bích Huyên  Bs.Bích Huyên  Bs.Bích Huyên  Bs. Phượng  Bs.

A.Thư

 Bs. Kim Thu  Bs. Kim Thu  Bs. Kim Thu  Bs. Kim Thu  Bs. Kim Thu  Bs. Loan
 Bs. Cẩm Huyên
 Bs. Huyền  Bs. Huyền  Bs. Vũ  Bs. Vũ  Bs. Vũ  Bs. Vũ
CHIỀU
13h15 – 17h
 PGS. Lan  PGS. Lan  PGS. Lan  Bs. Kim Huyên Nghỉ
 Bs. Hữu Hạnh  Bs. P.Thư  Bs. Kim Thu  Bs. Khánh  Bs. Thuận  Bs. Thuận
 Bs. Út  Bs. Vũ  Bs. Út  Bs. Vũ  Bs. Vũ  Bs. Vũ
TỐI
17h – 20h
 Bs. P.Thư Bs. Vinh Bs. Phượng  Bs. Hữu Hạnh  Bs. Vinh Nghỉ