Tuần 15: Lịch khám chuyên khoa

 

lich-kham-chuyen-khoa-t15

Thời gian Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
08/04 09/04 10/04 11/04 12/04 13/04 14/04
SÁNG
7h – 12h
 Bs.Bích Huyên  Bs.Bích Huyên  Bs.Bích Huyên  Bs.Bích Huyên  Bs.Bích Huyên  Bs. Hạnh – Bs. Phượng  Bs. Kim Thu
 Bs. Kim Thu  Bs. Kim Thu  Bs. Kim Thu  Bs. Kim Thu  Bs. Loan
 Bs. Cẩm Huyên
 Bs. Huyền  Bs. Huyền  Bs. Vũ  Bs. Vũ  Bs. Vũ  Bs. Vũ
CHIỀU
13h15 – 17h
 PGS. Lan Nghỉ
 Bs. Hữu Hạnh  Bs. P.Thư  Bs. Kim Thu  Bs. Khánh  Bs. Thuận  Bs. Thuận
 Bs. Út  Bs. Vũ  Bs. Út  Bs. Vũ  Bs. Vũ  Bs. Vũ
TỐI
17h – 20h
 Bs. P.Thư Bs. Vinh Bs. Hương Bs. Phượng Bs. Vinh Nghỉ