Tuần 12: Lịch khám chuyên khoa

Thời gian Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
18/03 19/03 20/03 21/03 22/03 23/03 24/03
SÁNG
7h – 12h
 Bs.Bích Huyên  Bs.Bích Huyên  Bs.Bích Huyên  Bs.Bích Huyên  Bs.Bích Huyên  Bs. Hạnh – Bs. Hương  Bs.Anh Thư
 Bs. Kim Thu  Bs. Kim Thu  Bs. Kim Thu  Bs. Kim Thu  Bs. Kim Thu Bs. Loan
Bs. Cẩm Huyên
Bs. Huyền Bs. Huyền Bs. Vũ Bs. Vũ Bs. Vũ Bs. Vũ
CHIỀU
13h15 – 17h
 PGS. Lan Bs. Kim Huyên Nghỉ
 Bs. Hữu Hạnh  Bs. P.Thư  Bs. Kim Thu  Bs. Khánh  Bs. Thuận  Bs. Thuận
Bs. Út Bs. Vũ Bs. Út Bs. Vũ Bs. Vũ Bs. Vũ
TỐI
17h – 20h
Nghỉ
 Bs. P.Thư Bs. Phượng Bs. Hương  Bs. Hữu Hạnh  Bs. Vinh