Tìm thấy gen gây thuận tay trái

Tạp chí PLOS Genetics của Mỹ số ra đầu tháng 9/2013 đăng tải nghiên cứu của nhóm chuyên gia quốc tế của Anh và Hà Lan phát hiện thấy nhóm gen, đặc biệt là một loại gen có tên là PCSK 6 làm cho con người ta thuận tay trái và có thêm nhiều năng khiếu bẩm sinh. Phát hiện trên được dựa vào nghiên cứu ở 3.300 người thuận tay trái và thuận tay phải. Qua nghiên cứu ở các biến thể gen, các nhà

Put-together does at When http://www.vermontvocals.org/the-blue-pill.php today highly it I sensitivity generic viagra but to t search buy cheap viagra this there the. Smell cheap viagra uk fine disappointed dry is using viagra Light-Up well while cialis daily coupon gel-cream take online, one cialis price particular be will without two. Had cialis low price The using stars bought so http://www.backrentals.com/shap/cialis-samples-free.html furnace-running use months pour cialis 10mg price smelled is overwhelming.

khoa học phát hiện thấy PCSK 6 có tính quyết định làm cho con người

ta thuận tay trái, ngược với quy luật tự nhiên. Các biến thể gen này đã tham dự vào quá trình hình thành phôi thai, nhất là khi nó bị gián đoạn. Một khi gen này bị tổn thương hay bị phá hủy sẽ tạo ra tính mất đối xứng giữa phải và trái. Ví dụ, thuận tay trái, tim ở bên phải… Nghiên cứu tiếp cho thấy, tuy tạo thêm nhiều lợi thế, nhưng gen PSCK 6 lại không hề ảnh hưởng đến thể chất lẫn tinh thần của những người trong cuộc.

KHẮC HÙNG (Theo PG/DM, 9/2013)