Một số thuốc không đạt chất lượng bị đình chỉ lưu hành

* Cục Quản lý Dược vừa có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đình chỉ lưu hành trên toàn quốc và yêu cầu thu hồi một số lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng, báo cáo về cục trước ngày 23 và 25/9. Thuốc medex cefpodoxime 100mg (cefpodoxime proxetil), lô sản xuất: BT-54003, NSX: 31/8/2012, HD: 30/8/2014, SĐK: VN-12947-11 do Công ty M/s MedEx Laboratories, India sản xuất; Công ty CP Dược thiết bị y tế Đà Nẵng nhập khẩu do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ đồng đều hàm lượng và định lượng. Thuốc viên nén angioten (losartan potassium 50mg), lô sản xuất 522114, NSX: 28/2/2013, HD: 29/2/2016, SĐK: VN-13350-11 do Công ty PT Kabel Farma Tbk.Indonesia sản xuất, Cồng ty cổ phẩn dược phẩm thiết bị y tế Hà Nội nhập khẩu do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan. Thuốc ceex-100 (celecoxib capsules 100mg), số lô CX 1006, NSX: 14/11/2011, HD: 13/5/2014, SĐK: VN-2827-07 do Công ty Syncom Formulations (India) sản xuất, Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm và thương mại SOHACO nhập khẩu do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan.

* Trong thời gian qua đã xảy ra một số trường hợp phản ứng có hại liên quan đến việc sử dụng các lô thuốc cản quang xenetic 300mg/50ml – Số lô: 12WC034A và 12WC027C; SĐK: VN-4976-07 do Công ty Guerbet – Pháp sản xuất, Công ty Hyphens Marketing & Technical Service Pte. Ltd đăng ký. Do đó, để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược quyết định tạm ngừng việc sử dụng đối với các lô thuốc cản quang trên. Đồng thời yêu cầu công ty sản xuất, đăng ký và các công ty nhập khẩu thuốc báo cáo tình hình nhập khẩu, phân phối và sử dụng các lô thuốc nêu trên, các trường hợp về phản ứng có hại về Cục Quản lý Dược trước ngày 8/9/2013.
T.Bình