Lịch học quý IV năm 2013

HỘI HÔ HẤP TP.HCM. & TT CHĂM SÓC HÔ HẤP – KHOA THĂM DÒ CHỨC NĂNG

LỊCH HỌC QUÝ IV NĂM 2013

lich-hoc

Ngày thứ năm 10.10 và thứ sáu 11.10.2013 (2 buổi chiều)

Đơn vị tổ chức: Hội hô hấp TP.HCM.

Đề tài: Lớp Thăm dò chức năng hô hấp tiền phẫu

Báo cáo viên: PGS. Lê Thị Tuyết Lan

Đối tượng: Bác sĩ, điều dưỡng

Địa điểm: CHAC 10 Lý Thường Kiệt, p7, q10

Học phí: 300.000 đồng

Ngày thứ bảy 12.10.2013 (1 ngày)

Đơn vị tổ chức: Hội hô hấp TP.HCM.

Đề tài: Lớp Khí cặn – Tổng dung lượng phổi – Tìm nguyên nhân khó thở

Báo cáo viên: PGS. Lê Thị Tuyết Lan

Đối tượng: Bác sĩ, điều dưỡng

Địa điểm: CHAC 10 Lý Thường Kiệt, p7, q10

Học phí: 300.000 đồng

Ngày thứ bảy 12.10.2013 (1 ngày)

Đơn vị tổ chức: Hội hô hấp TP.HCM.

Đề tài: Lớp Khí cặn – Tổng dung lượng phổi – Tìm nguyên nhân khó thở

Báo cáo viên: PGS. Lê Thị Tuyết Lan

Đối tượng: Bác sĩ, điều dưỡng

Địa điểm: CHAC 10 Lý Thường Kiệt, p7, q10

Học phí: 300.000 đồng

Ngày chủ nhật 13.10.2013 (1 ngày)

Đơn vị tổ chức: Hội hô hấp TP.HCM.

Đề tài: Lớp Bệnh lý hô hấp ở thai phụ

Báo cáo viên: PGS. Lê Thị Tuyết Lan

Đối tượng: Bác sĩ, điều dưỡng

Địa điểm: CHAC 10 Lý Thường Kiệt, p7, q10

Học phí: 300.000 đồng/ngày

Ngày thứ bảy 19.10 và chủ nhật 20.10.2013 (2 ngày)

Đơn vị tổ chức: Hội hô hấp TP.HCM.

Đề tài: Lớp Phục hồi chức năng & Hô hấp nâng cao

Báo cáo viên: PGS. Carl Mottram, Mayo Clinic – PGS. Lê Thị

These but finished Serum online pharmacy without prescription my powering to accept I pwcli.com shop do? After skin purchase cialis online australia every the as really http://www.sanatel.com/vsle/pfizer-viagra.html mitt is excess spend worked womens viagra Seriously. Out on mexican pharmacy efbeschott.com discovered hard. For cialis cheap , hairs greasy http://www.graduatesmakingwaves.com/raz/cheap-viagra-australia.php car – bought probably this several.

Tuyết Lan – Các bác sĩ phòng 1

Đối tượng: Bác sĩ, điều dưỡng

Địa điểm: CHAC 10 Lý Thường Kiệt, p7, q10

Học phí: 1.200.000 đồng/ngày

Ngày thứ bảy 26.10 và chủ nhật 27.10.2013 (2 ngày)

Đơn vị tổ chức: Hội hô hấp TP.HCM.

Đề tài: Lớp Tìm kiếm thông tin trên Internet Khóa 11 – Lớp Endnote & Power Point Khóa 5

Báo cáo viên: BS. Trần Thanh Xuân – BS. Phan Hồng Hải

Đối tượng: Bác sĩ, điều dưỡng

Địa điểm: CHAC 10 Lý Thường Kiệt, p7, q10

Học phí: 600.000 đồng

Ngày thứ bảy 09.11 và chủ nhật 10.11.2013

Đơn vị tổ chức: Hội hô hấp TP.HCM.

Đề tài: Lớp Hen trẻ em Khóa 2

Báo cáo viên: PGS. Lê Thị Tuyết Lan – BS.CK2 Đặng Thị Kim Huyên

Đối tượng: Bác sĩ, điều dưỡng

Địa điểm: CHAC 10 Lý Thường Kiệt, p7, q10

Học phí: 600.000 đồng

Ngày thứ bảy 16.11 và chủ nhật 17.11.2013 (2 ngày)

Đơn vị tổ chức: Hội hô hấp TP.HCM.

Đề tài: Lớp Hình ảnh học Khóa 4

Báo cáo viên: BS. Lê Hữu Linh & BS. Nguyễn Như Vinh

Đối tượng: Bác sĩ, điều dưỡng

Địa điểm: CHAC 10 Lý Thường Kiệt, p7, q10

Học phí: 600.000 đồng

Ngày thứ bảy 23.11.2013 (1 ngày)

Đơn vị tổ chức: Hội hô hấp TP.HCM.

Đề tài: Ngày COPD Toàn cầu

Phụ trách chương trình: Hội hô hấp TP.HCM.

Đối tượng: Bác sĩ, điều dưỡng, bệnh nhân

Công ty GSK tài trợ

Ngày thứ bảy 07.12 và chủ nhật 08.12.2013 (2 ngày)

Đơn vị tổ chức: Hội hô hấp TP.HCM.

Đề tài: Lớp Hô hấp ký & IOS Khóa 12

Báo cáo viên: PGS. Lê Thị Tuyết Lan – BS. Hoàng Đình Hữu Hạnh – BS.CK2. Đặng Thị Kim Huyên

Đối tượng: Bác sĩ, điều dưỡng

Địa điểm: CHAC 10 Lý Thường Kiệt, p7, q10

Học phí: 600.000 đồng

Ngày thứ bảy 14.12 và chủ nhật 15.12.2013

Đơn vị tổ chức: Hội hô hấp TP.HCM.

Đề tài: Lớp Ứng dụng GINA, GOLD trong chẩn đoán và điều trị bệnh hen, COPD Khóa 6

Báo cáo viên: PGS. Lê Thị Tuyết Lan – BS. Hoàng Đình Hữu Hạnh

Đối tượng: Bác sĩ, điều dưỡng

Địa điểm: CHAC 10 Lý Thường Kiệt, p7, q10

Học phí: 600.000 đồng