Ghép nơ

Công trình nghiên cứu thử nghiệm gần đây cho thấy, các nơ – ron của hệ thần kinh ruột có chứa các tế bào gốc có khả năng biệt hóa để trở thành các nơ-ron của hệ tiêu hóa.

Kết quả thử nghiệm trên chuột cho thấy, không những tế bào gốc được ghép đã nằm đúng chỗ trong ruột non mà còn tạo ra tất cả các dạng nơ-ron của hệ tiêu hóa. Hơn nữa, sự kết nối giữa các nơ-ron và các cơ của thành ruột được thiết lập. TS. Heather Young thuộc Viện đại học Melbourne, Australia cho biết, còn cần phải xác định sự ghép nơ-ron này có thể tạo ra nhu động ruột tốt và như vậy sẽ mở ra hướng thử nghiệm trên người để có thể chữa trị các chứng bệnh liên quan sự thiếu hụt hoặc thoái hóa một phần của các nơ-ron này. Từ đó, các nhà nghiên cứu có thể lấy tế bào gốc ở phần ruột bình thường và ghép chúng vào nơi ruột tổn thương.

            BS. NGUYỄN VĂN THÔNG

 (Theo Science & Vie, 2013)