“Đầu tiên những việc đầu tiên” để sống tỉnh rượu

AA big book

Đây là câu nói xưa có ý nghĩa đặc biệt, mạnh mẽ đối với chúng tôi. Nói đơn giản: Trên tất cả mọi quan tâm khác, chúng tôi phải nhớ rằng chúng tôi không thể uống rượu. Không uống rượu là ưu tiên số một của chúng tôi ở bất cứ nơi đâu, vào bất cứ lúc nào, trong bất cứ tình huống nào.

Đó thật sự là vấn đề sống còn của chúng tôi. Chúng tôi biết rằng bệnh nghiện rượu là một bệnh gây chết người, dẫn đến tử vong bằng nhiều cách. Chúng tôi không thích kích hoạt bệnh này bằng cách thử uống một ly.

Theo Hội Y học Hoa Kỳ, điều trị tình trạng này của chúng tôi “chủ yếu dựa vào việc không được uống một ly rượu nào.” Kinh nghiệm của chúng tôi cũng cho thấy bài thuốc này đúng.

Trong thực tế hàng ngày, điều đó có nghĩa là chúng tôi cần phải làm bất cứ việc gì, bất kể khó chịu thế nào để không uống rượu.

Một số người hỏi chúng tôi: “Như vậy có nghĩa bạn đặt việc cai rượu lên trên gia đình, công việc và ý kiến của bạn bè?”

Khi chúng tôi xem bệnh nghiện rượu là vấn đề sống hay chết, câu trả lời đã rõ ràng. Nếu chúng tôi không giữ gìn sức khỏe – sinh mạng của chúng tôi – chắc chắn chúng tôi sẽ không có gia đình, không có công việc và không có bạn bè. Nếu ta quí trọng gia đình, công việc và bạn bè, đầu tiên chúng tôi phải cứu lấy sinh mạng của chính mình để thương yêu, chăm lo ba thứ ấy.

“Đầu tiên những việc đầu tiên” phong phú theo những nghĩa khác nữa, vốn có thể đáng kể trong việc chống nhậu của chúng tôi. Thí dụ, nhiều người để ý rằng khi bắt đầu ngưng nhậu, hình như cần nhiều thời gian hơn ngoài ý muốn để quyết định. Các quyết định có vẻ trở nên khó khăn – được rồi không, không rồi lại được.

Giờ đây, sự do dự chắc chắn không giới hạn trong việc cai nghiện rượu, nhưng có lẽ nó làm khó chúng tôi nhiều hơn là những người khác. Người nội trợ mới cai rượu có thể sẽ không hình dung ra trong khi làm vệ sinh việc gì cần làm trước. Doanh nhân không thể quyết định được hoặc trả lời điện thoại hoặc đọc thư cho thư ký đánh máy. Trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống, chúng tôi muốn theo kịp mọi công việc và mọi yêu cầu mà chúng tôi đã bỏ quên. Hiển nhiên chúng tôi không thể lo cho tất cả ngay lập tức được.

Do vậy “Đầu tiên những việc đầu tiên” là có ích. Nếu phải lựa chọn trong những việc liên quan đến uống rượu hoặc không uống rượu, quyết định này xứng đáng được ưu tiên. Trừ khi chúng tôi giữ được mình tỉnh rượu, chúng tôi biết sẽ không có làm vệ sinh, không có gọi điện thoại, không có thư nào được viết.

Rồi chúng tôi lại sử dụng cùng châm ngôn này để sắp xếp thời gian tỉnh rượu mới được tìm thấy. Chúng tôi cố gắng lập kế hoạch các hoạt động hàng ngày, xếp công việc tùy theo mức độ quan trọng và không bao giờ tạo thời khóa biểu quá chặt chẽ. Chúng tôi giữ trong đầu một “đầu tiên” khác – sức khỏe của chúng tôi, bởi vì chúng tôi rằng biết quá mệt mỏi hoặc bỏ bữa ăn có thể nguy hiểm.

Khi còn nhậu nhẹt, nhiều người chúng tôi sống khá là thiếu ngăn nắp và sự lẫn lộn thường khiến chúng tôi cảm thấy bất an hoặc thậm chí tuyệt vọng. Chúng tôi khám phá ra rằng học cách không uống rượu dễ dàng hơn nhờ vào việc xếp đặt trật tự từng ngày – thực tế và giữ kế hoạch một cách linh động. Nhịp sống đặc biệt của riêng mình có tác động xoa dịu và một nguyên tắc tuyệt vời để tổ chức trật tự này là – đúng rồi, “Đầu tiên những việc đầu tiên.”

 

Nguồn: Alcoholics Anonymous
Trần Thanh Xuân dịch