Test xác định uống rượu quá mức

Test Xác định Uống rượu Quá mức (AUDIT – alcohol use disorders identification test) là test tốt nhất để tầm soát việc uống rượu nguy hiểm và lạm dụng rượu.

Tổng điểm bằng hoặc lớn hơn 8 điểm được xem là uống rượu có hại và nguy hiểm.

 1. Số lần bạn uống rượu?
 • Không bao giờ (0 điểm)
 • Hàng tháng hoặc ít hơn (1 điểm)
 • 2 – 4 lần một tháng (2 điểm)
 • 2 – 3 lần một tuần (3 điểm)
 • 4 lần hoặc hơn một tuần (4 điểm)
 1. Trong một lần uống, bạn uống bao nhiêu ly?
 • 1 hoặc 2 (0 điểm)
 • 3 hoặc 4 (1 điểm)
 • 5 hoặc 6 (2 điểm)
 • 7 hoặc 8 (3 điểm)
 • 10 hoặc hơn (4 điểm)
 1. Số lần bạn uống 6 ly hoặc nhiều hơn?
 • Không bao giờ (0 điểm)
 • Ít hơn hàng tháng (1 điểm)
 • Hàng tháng (2 điểm)
 • Hàng tuần (3 điểm)
 • Hàng ngày hoặc gần như hàng ngày (4 điểm)
 1. Số lần trong năm vừa qua bạn thấy mình không thể dừng uống mỗi khi bắt đầu uống?
 • Không bao giờ (0 điểm)
 • Ít hơn hàng tháng (1 điểm)
 • Hàng tháng (2 điểm)
 • Hàng tuần (3 điểm)
 • Hàng ngày hoặc gần như hàng ngày (4 điểm)
 1. Số lần trong năm vừa qua bạn đã không thực hiện công việc dự định như thường lệ do uống rượu?
 • Không bao giờ (0 điểm)
 • Ít hơn hàng tháng (1 điểm)
 • Hàng tháng (2 điểm)
 • Hàng tuần (3 điểm)
 • Hàng ngày hoặc gần như hàng ngày (4 điểm)
 1. Số lần trong năm vừa qua bạn cần phải uống một ly rượu đầu tiên vào buổi sáng để tỉnh người sau buổi nhậu nhiều?
 • Không bao giờ (0 điểm)
 • Ít hơn hàng tháng (1 điểm)
 • Hàng tháng (2 điểm)
 • Hàng tuần (3 điểm)
 • Hàng ngày hoặc gần như hàng ngày (4 điểm)
 1. Số lần trong năm vừa qua bạn cảm thấy có lỗi hoặc hối hận sau khi uống?
 • Không bao giờ (0 điểm)
 • Ít hơn hàng tháng (1 điểm)
 • Hàng tháng (2 điểm)
 • Hàng tuần (3 điểm)
 • Hàng ngày hoặc gần như hàng ngày (4 điểm)
 1. Số lần trong năm vừa qua bạn không thể nhớ được việc đêm qua do bạn đã uống rượu?
 • Không bao giờ (0 điểm)
 • Ít hơn hàng tháng (1 điểm)
 • Hàng tháng (2 điểm)
 • Hàng tuần (3 điểm)
 • Hàng ngày hoặc gần như hàng ngày (4 điểm)
 1. Bạn có đã từng bị thương, hoặc có ai đã từng bị thương do chuyện uống rượu của bạn?
 • Không (0 điểm)
 • Có, nhưng không phải trong năm vừa qua (2 điểm)
 • Có, trong năm vừa qua (4 điểm)
 1. Có người nào, là bà con, bạn bè hoặc bác sĩ quan ngại về chuyện uống rượu của bạn hoặc đề nghị bạn giảm uống?
 • Không (0 điểm)
 • Có, nhưng không phải trong năm vừa qua (2 điểm)
 • Có, trong năm vừa qua (4 điểm)

 

Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới – WHO
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/67205/1/WHO_MSD_MSB_01.6a.pdf
Trần Thanh Xuân trích dịch