Cách đông lạnh thực phẩm an toàn và giữ lâu hơn

02.4.2015 (HealthDay News) – Nếu bạn đã nấu một bữa ăn thịnh soạn và còn nhiều thức ăn dư, bạn có thể đông lạnh chúng và giữ chúng lâu hơn.
Trang web foodsafety.gov đề nghị:
+ Đông lạnh không tiêu diệt bất kỳ vi khuẩn nào trong thức ăn. Nó chỉ giữ thức ăn lâu hơn so với trữ trong tủ lạnh.
+ Hãy sử dụng một nhiệt kế để bảo đảm tủ đông của bạn ở mức – 18º C hoặc lạnh hơn.
+ Khi rã đông, không bao giờ rã đông trên quầy. Phương pháp này có thể sẽ thúc đẩy vi khuẩn phát triển nhanh chóng.
+ Thức ăn dư nên được đưa vào tủ đông trong vòng 2 giờ sau để ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn.

Nguồn: MedlinePlus
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/news/fullstory_151825.html
Trần Thanh Xuân dịch