Ths.BS Nguyễn Ngọc Phương Thư

 

Bác sỹ chuyên khoa Tim mạch Bện viện 115
Bác sỹ chuyên khoa Hô hấp & Tim mạch tại CHAC

 

 

 

Lịch khám

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
7h- 12h
13h30-17h
17-20h x