Chẩn đoán COPD

CHẨN ĐOÁN COPD

diagnosis of COPD

Hô hấp ký là một thử nghiệm đơn giản và không đau, giúp đo lường khả năng của hai phổi bạn.

Hô hấp ký
Chẩn đoán COPD được xác định bằng một thử nghiệm đơn giản gọi là hô hấp ký, giúp đo lường một người hít thở sâu đến mức nào và không khí có thể được hít vào và thở ra nhanh đến mức nào.
Triệu chứng
Chẩn đoán COPD nên được xem xét ở bất kỳ bệnh nhân nào có các triệu chứng ho dai dẵng, có nhiều đàm, khó thở và có tiền sử phơi nhiễm các yếu tố nguy cơ đối với bệnh này.
Nơi không có hô hấp ký, các triệu chứng và dấu hiệu lâm sàng như là thở nông bất thường và thời gian thở ra gắng sức kéo dài có thể được sử dụng để giúp chẩn đoán. Lưu lượng đỉnh thấp luôn đi kèm với COPD, nhưng có thể không đặc hiệu đối với COPD bởi vì nó có thể gây ra bởi các bệnh phổi khác và bởi thử nghiệm không đúng.
Ho dai dẵng và có đàm nhiều thường xảy ra nhiều năm trước khi phát sinh hạn chế thông khí, mặc dù không phải tất cả những người bị ho và có đàm nhiều sẽ bị COPD. Bởi vì COPD phát triển chậm, nó thường được chẩn đoán ở người 40 tuổi hoặc lớn tuổi hơn.
Trần Thanh Xuân dịch