THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG THUỐC MỚI DÀNH CHO RỐI LOẠN UỐNG RƯỢU

THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG THUỐC MỚI DÀNH CHO RỐI LOẠN UỐNG RƯỢU

Các nhà nghiên cứu NIH tìm cách mở rộng các chọn lựa điều trị

 

Viện Quốc gia Lạm dụng Rượu và Nghiện rượu Hoa Kỳ (The National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism – NIAAA) sẽ tiến hành một thử nghiệm lâm sàng thuốc gabapentin enacarbit như là một điều trị tiềm năng đối với rối loạn uống rượu. NIAAA ước tính thử nghiệm kéo dài sáu tháng này sẽ bắt đầu vào nửa đầu năm 2015 và sẽ nhận khoảng 350 người tham gia. Nghiên cứu sẽ đánh giá mức độ an toàn và hiệu quả của gabapentin enacarbil ở người đã được chẩn đoán rối loạn uống rượu (alcohol use disorder – AUD). NIAAA đang làm việc cùng với công ty dược phẩm XenoPort Inc. ở Santa Clara, California, công ty sẽ cung cấp thuốc nghiên cứu.

“Các loại thuốc hiện có điều trị lệ thuộc rượu hữu hiệu với một số bệnh nhân, nhưng không hữu hiệu với tất cả. Các loại thuốc mới cần đem lại điều trị hữu hiệu cho các cá nhân lệ thuộc rượu rộng rãi hơn,” George F. Koob, TS., giám đốc NIAAA, một viện trong Viện Y tế Quốc gia, nói. “Các nghiên cứu lâm sàng trước đây về gabapentin, chất chuyển hóa hoạt động của phân tử gabapentin enacarbil, đã cho thấy các kết quả tích cực ở bệnh nhân rối loạn uống rượu. Chúng tôi tin rằng đã đến lúc tiến hành một thử nghiệm lâm sàng nhiều địa điểm, có đối chứng tốt.”

Trong một nghiên cứu mới đây do NIAAA tài trợ, các nhà nghiên cứu tại Viện nghiên cứu Scripps ở La Jolla, California thấy rằng các bệnh nhân lệ thuộc rượu sử dụng gabapentin nhiều khả năng ngưng uống rượu hoặc giảm uống rượu nhiều (heavy drinking) so với sử dụng giả dược. Gabapentin đã được kê toa rộng rãi để điều trị một số loại đau và động kinh. Các nhà khoa học ở XenoPort đã thiết kế loại viên gabapentin enacarbil phóng thích kéo dài để xử lý một số hạn chế của nồng độ thuốc trong cơ thể, khiến nó trở nên hấp dẫn hơn đối với người bệnh rối loạn uống rượu. Nghiên cứu đã lên kế hoạch sẽ là một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, mù đôi, có đối chứng giả dược, người tham gia sẽ nhận được thuốc nghiên cứu hoặc giả dược. Cả người tham gia lẫn nhà nghiên cứu sẽ không biết được ai nhận được thuốc nghiên cứu cho đến khi thử nghiệm hoàn tất.

Rối loạn uống rượu ảnh hưởng đến 17 triệu người ở Hoa Kỳ và tiêu phí xã hội ước tính 223,5 tỷ mỗi năm, chủ yếu do mất năng suất làm việc, nhưng cũng do chi phí y tế và hư hại tài sản. Hiện nay, ba loại thuốc đã được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FAD) chấp thuận để điều trị lệ thuộc rượu là disulfiram, một thuốc cũ hơn ức chế chuyển hóa rượu và gây buồn nôn; acamprosate, giúp kiềm chế uống rượu và giảm các triệu chứng lúc bỏ rượu; và naltrexone, giúp người ta giảm uống rượu nhiều.

 

Nguồn: Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ
http://www.nih.gov/news/health/sep2014/niaaa-09.htm
Trần Thanh Xuân dịch