ThS.BS Vũ Trần Thiên Quân

BS Chuyên khoa Hô Hấp BV ĐHYD TP.HCM
Bác sỹ điều trị tại CHAC

Lịch khám

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
7h- 12h
13h30-17h  x
17h-20h