Bác sĩ

MẪU DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
(Kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính Phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–oOo—–

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

  1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA
    Thuộc Công ty Cổ phần Trung tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Cộng Đồng CHAC
  2. Địa chỉ: Số 110A Ngô Quyền, P.8, Quận 5, Tp. Hô Chí Minh
  3. Thời gian hoạt động của sơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ 07 giờ 00 đến 20 giờ 00

Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh :

    STT     Họ và tên   Số chứng chỉ hành nghề   Phạm vi hoạt động chuyên môn Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh(ghi cụ thể thời gian làm việc)     Vị trí chuyên môn
  1   Trần Thị Kim Thu 001971/HCM-CCHN Chuyên khoa Nội Tổng Quát   07h00 –  20h00 Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật kiêm phụ trách chuyên khoa Nội
2 Trần Thị Chiều 001994/HCM-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm   07h00 – 20h00 Người Phụ trách chuyên khoa Xét nghiệm
3   Tô Thanh Long 003547/HCM-CCHN Chuyên khoa Tai Mũi Họng 07h30 – 16h30 Người phụ trách chuyên khoa Tai Mũi Họng
4   Phan Ngọc Dũng 000424/BYT-CCHN Chuyên khoa Chuẩn đoán Hình ảnh 07h00 – 20h00 Người phụ trách chuyên khoa Chuẩn đoán Hình ảnh
5 Trần Thị Phượng 009874/HCM-CCHN Chuyên khoa Lao & Bệnh phổi 07h00 – 20h00 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội Hô hấp
6 Phạm Thị Minh Hà 0025823/HCM-CCHN   Chuyên khoa Nhi 07h00 – 20h00   Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
7 Huỳnh Thanh Hải 001648/HCM-CCHN   Chuyên khoa Nội 17h00 – 20h00 Người phụ trách phòng Nội soi tiêu hóa
8   Huỳnh Quốc Thới 012028/HCM-CCHN Kỹ thuật viên X-Quang 07h00 – 20h00 Kỹ thuật viên  
9   Vòng Chí Dậu   0015237/HCM-CCHN Điều dưỡng 07h00 – 20h00 Điều dưỡng trưởng
10   Trần Thị Bích Phương 007126/HCM-CCHN Nữ Hộ sinh 07h00 – 17h00 Điều dưỡng
11 Đào Thị Hồng   0027329/HCM-CCHN Điều dưỡng 07h00 – 17h00 Điều dưỡng
12 Đào Thị Hiếu   0033500/HCM-CCHN Điều dưỡng 07h00 – 17h00 Điều dưỡng
13 Phạm Thị Cẩm Tú 013704/HCM-CCHN Điều dưỡng 07h00 – 20h00 Điều dưỡng
14 Phan Thị Ngọc Huệ 042785/HCM-CCHN Điều dưỡng 07h00 – 20h00 Điều dưỡng
15 Nguyễn Thị Bích Liên 039231/HCM-CCHN Điều dưỡng 07h00 – 17h00 Điều dưỡng
16 Trần Thị Mỹ Nở 003006/BRVT-CCHN Kỹ Thuật viên xét nghiệm 07h00 – 20h00 Kỹ Thuật viên xét nghiệm
17 Hoàng Thị Như Thoa 039481/HCM-CCHN Kỹ Thuật viên xét nghiệm 07h00 – 17h00 Kỹ Thuật viên xét nghiệm
18 Mai Thị Thục Trinh 042709/HCM-CCHN Kỹ Thuật viên xét nghiệm 07h00 – 20h00 Kỹ Thuật viên xét nghiệm

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng  04  năm 2019
Người chịu trách nhiệmchuyên môn kỹ thuậtcơ sở khám bệnh, chữa bệnh

                                                                                                                        (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ,tên)

                                                                                                                        Trần Thị Kim Thu