(028) 39 574 933 – 0934 032 988

BẢNG CÂU HỎI KIỂM SOÁT HEN - ACT

Bộ câu hỏi sau đây sẽ giúp ông/bà và các nhân viên y tế đánh giá tác động của bệnh hen phế quản, ảnh hưởng lên sức khỏe và cuộc sống hàng ngày của ông/bà.

Nhân viên y tế sẽ sử dụng những câu trả lời của ông/bà và kết quả đánh giá để giúp họ nâng cao hiệu quả điều trị bệnh hen phế quản của ông/bà và giúp ông/bà được lợi ích nhiều nhất từ việc điều trị.

Ông/bà muốn hoàn tất trực tuyến bảng câu hỏi này thì đối với mỗi câu hỏi sau đây, vui lòng sử dụng chuột để chọn vào mô tả đúng nhất tình trạng hiện tại của ông/ bà

1. Trong 4 tuần qua, bao nhiêu ngày bệnh hen làm cho bạn phải nghỉ làm, nghỉ học hay phải nghỉ tại nhà?

2. Trong 4 tuần qua, bạn có thường gặp cơn khó thở không?

3. Trong 4 tuần qua, bạn có thường phải thức giấc ban đêm hay phải dậy sớm do các triệu chứng của hen như ho, thở khò khè, khó thở, nặng ngực?

4. Trong 4 tuần qua, bạn có thường sử dụng thuốc cắt cơn dạng xịt hay khí dung không?

5. Bạn đánh giá bệnh hen của bạn được kiểm soát như thế nào trong 4 tuần qua?