Về Ngày COPD Toàn cầu

VỀ NGÀY COPD TOÀN CẦU

world copd day

Ngày COPD Toàn cầu là gì?

Ngày COPD Toàn cầu được tổ chức bởi GOLD (Chiến lược toàn cầu về bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính), phối hợp với các nhân viên y tế và các nhóm bệnh nhân COPD khắp thế giới. Mục tiêu của Ngày COPD Toàn cầu là tăng cường sự hiểu biết về bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và cải thiện việc chăm sóc COPD trên khắp thế giới.
Mỗi năm GOLD chọn một chủ điểm và phối hợp việc chuẩn bị và phân phát các tài liệu và thông tin về ngày COPD toàn cầu. Các hoạt động Ngày COPD Thế giới được tổ chức tại từng quốc gia bởi các nhân viên y tế, các nhà giáo dục và các thành viên của cộng đồng, những người muốn giúp làm giảm gánh nặng của COPD.
Ngày COPD Toàn cầu đầu tiên được tổ chức vào năm 2002. Mỗi năm những người tổ chức tại hơn 50 quốc gia tiến hành các hoạt động, khiến ngày này trở thành một trong những sự kiện thông tin và giáo dục về COPD quan trọng nhất.
Ngày COPD Toàn cầu 2012
Ngày COPD Toàn cầu 2012 diễn ra vào ngày thứ tư 14 tháng 11 quanh chủ điểm “Không Quá Muộn”. Thông điệp tích cực này được chọn để nhấn mạnh những hành động có ý nghĩa mà mọi người có thể tiến hành được để cải thiện sức khỏe hô hấp của họ, ở bất cứ giai đoạn nào trước hoặc sau khi được chẩn đoán COPD.
Trong khi các tài liệu quốc tế của GOLD sẽ nhấn mạnh đến khẩu hiệu chung “Không Quá Muộn”, chúng tôi mong rằng các nhà tổ chức riêng lẽ sẽ thay đổi khẩu hiệu này theo nhiều cách khác nhau để đưa các thông điệp cụ thể đến mọi người. Thí dụ như:
+ Đối với người có triệu chứng chưa được chẩn đoán xác định:
Nếu bạn khó thở, không quá muộn để yêu cầu bác sĩ cho đo hô hấp ký.
+ Đối với bệnh nhân COPD:
Nếu bạn mắc bệnh COPD, không quá muộn để sống một cuộc đời tích cực.
+ Đối với thầy thuốc:
Nếu bạn chăm sóc người bệnh COPD, không quá muộn để giúp các bệnh nhân của bạn thở tốt hơn.
Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới