Ung thư phổi – Tế bào ung thư

UNG THƯ PHỔI – TẾ BÀO UNG THƯ

Ung thư bắt đầu từ trong tế bào, thành phần cấu tạo của tất cả các mô và các cơ quan của cơ thể, gồm cả phổi.

Các tế bào bình thường trong hai phổi và các bộ phận khác của cơ thể phát triển và phân chia để tạo nên các tế bào mới theo nhu cầu. Khi tế bào bình thường già hoặc là bị tổn thương, chúng chết đi và được các tế bào mới thay chỗ.
Đôi khi quá trình này bị sai. Các tế bào mới hình thành khi cơ thể không cần, các tế bào già hoặc bị tổn thương không chết đi. Sự tích tụ những tế bào dư thừa thường tạo nên một khối mô gọi là bướu.
Các bướu trong phổi có thể lành tính (không ung thư) hoặc ác tính (ung thư):
Bướu lành tính:
+ Hiếm khi nguy hiểm đến tính mạng
+ Không xâm lấn các mô chung quanh
+ Không lan truyền đến các bộ phận khác của cơ thể
+ Thường không cần được cắt bỏ
Bướu ác tính (ung thư phổi):
+ Có thể nguy hiểm đến tính mạng
+ Có thể xâm lấn các cơ quan và các mô lân cận
+ Có thể lan truyền đến các bộ phận khác của cơ thể
+ Thường cần cắt bỏ được nhưng có thể phát triển trở lại
Các tế bào ung thư phổi có thể lan truyền bằng cách tách rời khỏi một bướu phổi. Chúng có thể lưu thông theo mạch máu hoặc theo mạch bạch huyết đến các bộ phận khác của cơ thể. Sau khi lan truyền, các tế bào ung thư có thể bám vào các mô khác và phát triển thành các bướu mới phá hủy các mô này.
Khi ung thư phổi lan truyền từ nguồn gốc đến một bộ phận khác của cơ thể, bướu mới có cùng một loại tế bào bất thường và có cùng tên như bướu gốc. Thí dụ, nếu ung thư phổi lan truyền đến xương, tế bào ung thư trong xương thật ra là các tế bào ung thư phổi. Bệnh này là ung thư phổi di căn, không phải là ung thư xương. Vì lý do này, nó được điều trị như là ung thư phổi, chứ không như là ung thư xương.

Trần Thanh Xuân dịch