Tuần 24: Lịch khám chuyên khoa

chuyen-khoa-san-phu-khoa

Thời gian Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
10/06 11/06 12/06 13/06 14/06 15/06 16/06
SÁNG
7h – 12h
 Bs.Bích Huyên  Bs.Bích Huyên  Bs.Bích Huyên  Bs.Bích Huyên  Bs.Bích Huyên  Bs. Hạnh  Bs.
A.Thư
 Bs. Anh Thư  Bs. Kim Thu  Bs. Kim Thu  Bs. Kim Thu  Bs. Loan
 Bs. Loan  Bs. Cẩm Huyên
 Bs. Huyền  Bs. Huyền  Bs. Vũ  Bs. Vũ  Bs. Vũ  Bs. Vũ
CHIỀU
13h15 – 17h
 PGS. Lan  PGS. Lan  PGS. Lan  Bs. Kim Huyên Nghỉ
 Bs. Hữu Hạnh  Bs. P.Thư  Bs. Kim Thu  Bs. Khánh  Bs. Thuận  Bs. Thuận
 Bs. Út  Bs. Vũ  Bs. Út  Bs. Vũ  Bs. Vũ  Bs. Vũ
TỐI
17h – 20h
 Bs. P.Thư  Bs. Vinh  Bs. Hương  Bs. Hữu Hạnh  Bs. Vinh Nghỉ