Từ lúc uống rượu lần đầu tiên đến lúc say xỉn lần đầu tiên

Bắt đầu uống rượu lúc còn nhỏ tuổi là một trong những yếu tố nguy cơ thường được nghiên cứu nhất về nghiện rượu nặng sau đó và các kết quả tiêu cực có liên quan. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây chỉ ra một chỉ dấu nguy cơ khác. “Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng trẻ vị thành niên chuyển từ lúc uống rượu lần đầu tiên đến lúc say xỉn lần đầu tiên nhanh đến đâu là một mảng quan trọng,” Meghan E. Morean, giáo sư tâm lý học tại Đại học Oberlin, Ohio, giáo sư thỉnh giảng về tâm thần học tại Khoa Y Yale nói. “Tóm lại, một trẻ vị thành niên uống rượu lần đầu tiên vào tuổi 14 và say xỉn lần đầu tiên vào tuổi 15 sẽ là một người nghiện rượu nặng hơn một trẻ vị thành niên lần đầu tiên uống rượu vào tuổi 14 và say xỉn chậm hơn vào tuổi 18.”

Nguồn: Alcoholism: Clinical & Experimental Research, tháng 10.2014
Trần Thanh Xuân dịch