ThS.BS. Nguyễn Huy Cường

ThS.BS. Nguyễn Huy Cường Bác sỹ điều trị tại CHAC

 

 

Bác sĩ điều trị tại CHAC

Lịch khám

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
7h- 12h X
13h30-17h