ThS.BS. Lương Thị Thuận

ThS.BS. Lương Thị Thuận Bác sỹ chuyên khoa Lao & bệnh Phổi Bệnh viện ĐHYD TP.HCM

 

Bác sỹ chuyên khoa Lao & bệnh Phổi Bệnh viện ĐHYD TP.HCM
Bác sỹ điều trị tại CHAC

Lịch khám

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
7h- 12h
13h30-17h  X
17h-20h