THÔNG BÁO (V/v nghỉ dưỡng và tập huấn nhân viên năm 2017)

Phòng khám CHAC nghỉ 02 ngày

– Thứ tư, ngày 13/09 và thứ năm ngày 14/09/2017 (Nhằm ngày 23/07 và 24/07 ÂL).

Thời gian làm việc lại như sau:

– Thứ sáu, ngày 15/09/2017, Phòng khám CHAC làm việc bình thường.

LƯU Ý: Thứ ba, ngày 12/09/2017, CHAC làm việc đến 16h00