Thông báo nghỉ lễ 30/04, 01/05

Phòng khám CHAC sẽ nghỉ làm 2 ngày lễ 30/04 và 01/05. Làm việc lại vào thứ Ba ngày 02/05.

Trân trọng thông báo!