Thẻ thành viên

1. Giới thiệu

 • Chương trình “Thẻ Thành Viên CHAC” được áp dụng cho tất cả khách hàng cá nhân và người giới thiệu khách hàng dựa trên việc tích điểm từ những lần đến khám và điều trị tại CHAC.
 • Sau mỗi lần đến khám và điều trị, khách hàng sẽ nhận được số điểm tích lũy theo qui định qui đổi điểm của chương trình thẻ thành viên CHAC.

2. Qui định qui đổi điểm

Điểm tích lũy = (Chi phí khám và điều trị) x (Hệ số quy đổi)

 • “Điểm tích lũy” của khách hàng được tích trực tiếp vào tài khoản riêng của khách hàng. Điểm tích lũy phụ thuộc vào việc tiếp tục hay không tiếp tục tham gia lần khám và điều trị tại CHAC.
 • “Chi phí khám và điều trị” là tổng số tiền khách hàng thực sự bỏ ra để sử dụng các dịch vụ khám và điều trị tại CHAC trừ các khoản phụ phí, phụ thu, thuốc và khuyến mãi hoặc giảm giá theo qui định.
 • “Hệ số quy đổi” là hệ số do CHAC qui định có giá trị trong việc quy đổi giá trị dịch vụ do CHAC cung cấp sang điểm tích lũy cho khách hàng trong chương trình “Thẻ Thành Viên của CHAC”:
  • 0,0001 là hệ số quy đổi dùng cho các dịch vụ của CHAC theo VNĐ (10.000VNĐ tương đương 01 điểm tích lũy).
  • 0,00025 là hệ số quy đổi áp dụng cho người giới thiệu khách hàng sử dụng dịch vụ tại CHAC dùng cho các dịch vụ của CHAC (40.000 VNĐ tương đương 01 điểm tích lũy).
  • Người giới thiệu khách hàng là người giới thiệu khách hàng Việt Nam đến sử dụng các dịch vụ của CHAC không bao gồm Bác sỹ chỉ định.
 • Mỗi khách hàng có một tài khoản riêng.
 • Điểm tích lũy sẽ được cộng dồn và tự động cập nhật vào tài khoản khi kết thúc chương trình.
 • Điểm tích lũy không được chuyển nhượng cho người khác và không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
 • Chương trình này không áp dụng cho người giới thiệu khách hàng hưởng các ưu đãi khác của CHAC
 • Khách hàng sẽ được cấp hoặc đổi thẻ khi có số điểm tích lũy đạt được các ngưỡng:

          Thẻ Thành viên (Standard Card):          Dưới 500 điểm
          Thẻ Bạc (Silver Card):                            500 điểm
          Thẻ Vàng (Gold Card):                           1.000 điểm
          Thẻ VIP (VIP Card):                               2.000 điểm

 3. Ưu đãi dành cho thẻ thành viên CHAC (Áp dụng từ ngày 01/10/2011)

*Ưu đãi tại CHAC:

 • Nhằm mang đến cho khách hàng những quyền lợi thiết thực nhất khi đăng ký khám và điều trịtại CHAC cũng như gia tăng giá trị cộng thêm đến Quý khách hàng sở hữu Thẻ Thành viên CHAC sau mỗi lần khám và điều trị.
 • Những ưu đãi mới được áp dụng cho các loại Thẻ Thành viên được áp dụng kể từ ngày 01/10/2011 như sau:

BẢNG ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÓ THẺ THÀNH VIÊN KHI ĐĂNG KÝ KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI CHAC

Loại thẻ Ưu đãi 1 Ưu đãi 2 Ưu đãi 3
Thẻ Thành Viên Giảm 20% giá khám TQ,HH,TMH, Nhi, Sản Không có
Thẻ Bạc Giảm 10% cho các XN cận lâm sàng
Thẻ Vàng Giảm 15% cho các XN cận lâm sàng
Thẻ VIP Giảm 20% cho các XN cận lâm sàng Ưu tiên xếp lịch khám

Quy định:

 • Quý khách vui lòng trình Thẻ Thành Viên CHAC tại quầy Tiếp nhận.
 • Các giá trị giảm giá dành cho Thẻ Thành Viên CHAC không được quy đổi thành tiền mặt hoặc chuyển nhượng cho người khác.
 • Thẻ có thời hạn sử dụng kể từ ngày được ghi trên thẻ.
 • Ưu đãi dành cho Thẻ Thành Viên không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi giảm giá khác.