Tặng máy đo Hô hấp ký, thành lập đơn vị ACOCU 146 ở Yên Minh, Hà Giang

Ngày 23-08-2016, Phòng khám Hô hấp Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM kết hợp với Hội Hen DUMD TP.HCM và Trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng CHAC đã trao tặng một máy đo Hô hấp ký cho bệnh viện huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang để thành lập đơn vị ACOCU thứ 146.

IMG_0465-min1

IMG_0466-min1

IMG_0468-min1