Sử dụng kế hoạch 24 giờ để cai rượu

AA big book

Trong những ngày nhậu nhẹt, chúng tôi thường có những lúc tệ hại mà chúng tôi thề “Không bao giờ lập lại”. Chúng tôi thề không nhậu trong một năm, hoặc hứa với ai đó sẽ không động đến rượu trong ba tuần hay ba tháng. Và dĩ nhiên, chúng tôi cố gắng cấm cửa trong những khoảng thời gian khác nhau.

Chúng tôi hết sức chân thành khi cắn răng thốt lên những lời này. Với tất cả tấm lòng, chúng tôi muốn không bao giờ say xỉn lần nữa. Chúng tôi kiên quyết. Chúng tôi thề không nhậu chút nào, dự định sẽ tránh xa rượu mãi mãi.
Dầu vậy, mặc cho những dự định của chúng tôi, kết quả gần như không tránh khỏi giống hệt nhau. Rồi ra, những lời thề và những đau khổ dẫn đến chúng sẽ phai nhạt. Chúng tôi uống rượu trở lại và chúng tôi rơi vào rắc rối to lớn hơn. Chuyện cai rượu “mãi mãi” không kéo dài quá lâu.
Một số người đã từng thề thốt trong chúng tôi đã giữ lại một phần riêng: Chúng tôi tự nhũ rằng lời hứa không uống rượu chỉ áp dụng với “rượu mạnh”, không áp dụng với bia hay rượu vang. Theo cách này chúng tôi đã học được, nếu chúng tôi chưa từng biết đến, rằng bia và rượu vang cũng có thể làm chúng tôi say – chúng tôi chỉ phải uống nhiều hơn để say như uống rượu mạnh. Chúng tôi cũng say bia hay say rượu vang như đã từng say rượu mạnh trước đây.
Đúng là những người khác trong chúng tôi đã từ bỏ rượu hoàn toàn và giữ đúng lời thề, cho tới khi chấm dứt thời hạn… Rồi chúng tôi chấm dứt thời kỳ khô hạn bằng cách uống rượu trở lại và không lâu sau rơi trở lại rắc rối, với thêm một gánh tội lỗi và ray rứt mới.
Với những vật lộn như vậy sau lưng, trong A.A. chúng tôi cố gắng tránh nói “cấm cửa” và “thề”. Chúng khiến chúng tôi nhớ lại những lần thất bại của mình.
Dù chúng tôi biết rằng nghiện rượu là tình trạng vĩnh viễn, không đảo ngược được, kinh nghiệm dạy chúng tôi rằng không nên hứa hẹn tỉnh rượu lâu dài. Chúng tôi đã thấy rằng thực tế hơn – và thành công hơn – nên nói: “Tôi không uống ly nào chỉ trong hôm nay“.
Dù hôm qua chúng tôi say, hôm nay chúng tôi vẫn có thể lên kế hoạch không uống. Chúng tôi có thể uống ngày mai – ai mà biết chắc chắn rằng mình sẽ còn sống vào ngày mai? – nhưng trong 24 giờ hiện nay, chúng tôi nhất định không uống. Mặc cho những cám dỗ hoặc khiêu khích, chúng tôi nhất định dù thế nào cũng không uống một ly vào ngày hôm nay.
Bạn bè và gia đình biết rõ và chán nãn khi nghe chúng tôi thề “Lần này tôi thật tình” là chỉ để nhìn thấy chúng tôi xiêu vẹo trở về nhà. Do đó chúng tôi không hứa với họ hoặc hứa với nhau sẽ không uống. Mỗi chúng tôi tự hứa với mình. Cuối cùng, sức khỏe và cuộc đời của chính chúng tôi là vấn đề. Chính chúng tôi chứ không phải gia đình hay bạn bè phải đi những bước cần thiết để sống khỏe mạnh.
Nếu thật sự quá nghiện rượu, nhiều người chúng tôi cắt 24 giờ thành nhiều phần nhỏ hơn. Thí dụ chúng tôi quyết không uống trong ít nhất một giờ. Chúng tôi có thể chịu đựng sự khó chịu tạm thời do không uống chỉ trong một giờ nữa; rồi một giờ nữa và cứ như thế. Nhiều người chúng tôi bắt đầu khỏi bệnh chỉ bằng cách này. Thực tế, mọi trường hợp thoát khỏi bệnh nghiện rượu đều bắt đầu bằng một giờ tỉnh táo.
Một phiên bản của phương pháp này đơn giản là hoãn uống ly sắp tới. (Cách nào? Vẫn nhắp soda? Bạn có lần nào thật sự hoãn uống lần nào chưa? Nếu có, lần ấy có thể là lần khởi đầu việc khỏi bệnh của bạn).
Ly rượu sắp tới sẽ có sau, nhưng ngay bây giờ chúng tôi hoãn uống nó ít nhất trong ngày hôm nay hoặc lúc này.
Kế hoạch 24 giờ rất linh động. Chúng tôi có thể bắt đầu trở lại bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào. Tại nhà, ở chỗ làm, tại quán rượu hoặc tại phòng bệnh viện, lúc 4 giờ chiều hoặc lúc 3 giờ sáng, chúng tôi có thể quyết định không uống ngay 24 giờ sắp tới hoặc năm phút sắp tới.
Lặp lại lần mới liên tục, kế hoạch này tránh sự yếu đuối của những phương pháp như cấm cửa hoặc thề thốt. Thời gian cấm cửa và thề thốt cuối cùng cũng chấm dứt như đã dự định – chúng tôi cảm thấy tự do nhậu nhẹt trở lại. Nhưng ngày hôm nay luôn luôn có sẵn. Cuộc sống  hàng ngày; hôm nay là tất cả những gì ta có và ai cũng có thể qua một ngày không uống rượu.

Đầu tiên, chúng tôi cố gắng sống trong hiện tại chỉ để tỉnh rượu – và nó có hiệu quả. Khi ý tưởng này trở thành một nếp nghĩ, chúng tôi thấy rằng sống chỉ từng 24 giờ cũng là một cách hiệu quả và hài lòng để giải quyết nhiều vấn đề khác.

Nguồn: Alcoholics Anonymous