Phòng bệnh “ăn theo” bão lũ

Nước ta nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa nên hàng năm đều có mùa mưa bão gây lũ lụt, úng ngập ở hầu hết các địa phương trên cả nước. Vì vậy, việc phòng chống dịch bệnh sau bão lũ là hết sức quan trọng. Ngoài những tác hại về mặt cơ học trực tiếp như ngập lụt, đổ cây, sập nhà… thì những tác hại gián tiếp như các loại bệnh tật phát sinh hậu mưa bão cũng không phải là nhỏ…
Phòng bệnh “ăn theo” bão lũ 1
Tập trung dọn dẹp, tổng vệ sinh sau mưa bão.

.