Lớp học “Cập nhật chẩn đoán điều trị COPD theo GOLD 2017” – 25/3/2017

Ngày 25/03/2017 vừa qua, Trung tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Cộng Đồng  – CHAC phối hợp với Hội Hen Dị ứng Miễn dịch lâm sàng TP.HCM tổ chức lớp học Cập nhật chẩn đoán điều trị COPD theo GOLD 2017  do PGS.TS.BS. Lê Thị Tuyết Lan phụ trách.