LỊCH KHÁM BỆNH TẠI CHAC

LỊCH KHÁM BỆNH – ĐIỀU TRỊ TẠI CHAC

(Tuần 48: từ 26/11 đến 02/12/2012)

Thời gian

SÁNG
7h00 – 12h00

CHIỀU
13h15 – 16h00

TỐI
16h30 – 20h00

Thứ 2
26/11

BS.Bích Huyên
BS.Kim ThuBS.Huyền

PGS.LanBS.Hữu HạnhBS.Út

BS.Phương Thư

Thứ 3
27/11

BS.Bích Huyên
BS.Kim Thu

BS.Huyền

BS.Kim ThuBS.Vũ

BS.Vinh

Thứ 4
28/11

BS.Bích Huyên
BS.Kim ThuBS.Vũ

PGS.LanBS.Phương ThưBS.Út

BS.Hương

Thứ 5
29/11

BS.Bích HuyênBs.Kim Thu
BS.Vũ

PGS.LanBS.KhánhBS.Vũ

BS.Vinh

Thứ 6
30/11

BS.Bích Huyên
BS.Anh ThưBS.Vũ

BS.ThuậnBS.Vũ

BS.Hữu Hạnh

Thứ 7
01/12

BS.Hữu Hạnh

BS Loan

BS.Cẩm Huyên

BS.Vũ

BS.Hương
BS.Vũ

BS.Thuận/
BS.Phượng

Chủ Nhật
02/12

BS.Kim Thu

Nghỉ 

PHÒNG SIÊU ÂM


Thời gian

SÁNG
7h00 – 12h00

CHIỀU
13h15 – 16h00

TỐI
16h30 – 20h00

Thứ 2
26/11

BS.Anh Thư

BS.Nhật

Thứ 3
27/11

BS.Ái Trâm

Thứ 4
28/11

BS.Ái Trâm

BS.Nhật

Thứ 5
29/11

BS.Ái Trâm

Thứ 6
30/11

BS.Ái Trâm

BS.Nhật

Thứ 7
01/12

BS.Anh Thư

Chủ Nhật
02/12
BS.Cường Nghỉ

 

Nguồn: CHAC.VN