LỊCH KHÁM BÁC SĨ (9/6/2014 – 15/6/2014)

LỊCH KHÁM BỆNH
Tuần 24: Từ 09/06 đến 15/06/2014
PHÒNG KHÁM CHAC
Thời gian Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
09/06 10/06 11/06 12/06 13/06 14/06 15/06
SÁNG
7h – 12h
 Bs.Bích Huyên  Bs.Bích Huyên  Bs.Bích Huyên  Bs.Bích Huyên  Bs.Bích Huyên  Bs. Hạnh – Bs. Hương  Bs. Anh Thư
 Bs. Kim Thu  Bs. Kim Thu  Bs. Kim Thu  Bs. Kim Thu  Bs. Kim Thu Bs. Loan
Bs. Loan Bs. Cẩm Huyên
Bs. Tú Bs. Ngọc Bs. Ngọc Bs. Hương Bs. Tú Bs. Vũ
CHIỀU
13h30 – 17h
Bs. Kim Huyên Nghỉ
 Bs. Kim Thu Bs.Phương Thư  Bs. Kim Thu  Bs. Khánh Bs. Phượng  Bs. Thuận
Bs. Út Bs. Ngọc Bs. Út Bs. Hương Bs. Cường Bs. Vũ
TỐI
17h – 20h
Bs. Phượng  Bs. Hữu Hạnh Bs. Vinh Nghỉ
Bs.Phương Thư Bs. Hương
PHÒNG SIÊU ÂM
Thời gian Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
SÁNG
7h – 12h
 Bs. Ái Trâm  Bs. Anh Thư  Bs. Ái Trâm  Bs. Anh Thư  Bs. Ái Trâm  Bs. Anh Thư   Bs. Cường
CHIỀU
13h30 – 17h
Nghỉ
TỐI
17h – 20h
 Bs. Nhật  Bs. Nhật  Bs. Nhật Nghỉ
Cập nhật  08:00 09/06/2014
Lưu ý: – 09/06: Bs Hạnh nghỉ
– 09,11,12/06: Bs Lan nghỉ