Lịch học quý III năm 2013

HỘI HÔ HẤP TP.HCM.  & TT CHĂM SÓC HÔ HẤP – KHOA THĂM DÒ CHỨC NĂNG

 thong-bao-lich-hoc

LỊCH HỌC QUÝ III NĂM 2013

Ngày thứ bảy 06.7.2013 (1 ngày)

Đơn vị tổ chức: Hội hô hấp TP.HCM.

Đề tài: Lớp Khí máu động mạch

Báo cáo viên: PGS. Lê Thị Tuyết Lan

Đối tượng: Bác sĩ, điều dưỡng

Địa điểm: CHAC 10 Lý Thường Kiệt, p7, q10

Học phí: 300.000 đồng

 

Ngày thứ bảy 13.7 và chủ nhật 14.7.2013 (2 ngày)

Đơn vị tổ chức: Hội hô hấp TP.HCM.

Đề tài: Lớp Viết báo khoa học – Viết proposal xin tài trợ – Rehab

Báo cáo viên: (Mời giảng viên)

Đối tượng: Bác sĩ, điều dưỡng

Địa điểm: CHAC 10 Lý Thường Kiệt, p7, q10

Học phí: 1.200.000 đồng/ngày

 

Ngày thứ bảy 27.7 và chủ nhật 28.7.2013 (2 ngày)

Đơn vị tổ chức: Hội hô hấp TP.HCM.

Đề tài: Lớp Hình ảnh học Khóa 2

Báo cáo viên: BS. Lê Hữu Linh & BS. Nguyễn Như Vinh

Đối tượng: Bác sĩ, điều dưỡng

Địa điểm: CHAC 10 Lý Thường Kiệt, p7, q10

Học phí: 600.000 đồng

 

Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm tháng 8 (3 ngày)

Đơn vị tổ chức: Hội hô hấp TP.HCM.

Đề tài: Lớp Ngáy và ngưng thở lúc ngủ

Báo cáo viên: (Mời giảng viên ở Pháp)

Đối tượng: Bác sĩ, điều dưỡng

Địa điểm: CHAC 10 Lý Thường Kiệt, p7, q10

Học phí: 1.800.000 đồng

 

Ngày thứ hai 12.8 đến thứ sáu 23.8.2013 (2 tuần)

Đơn vị tổ chức: Trung tâm chăm sóc hô hấp & Khoa thăm dò chức năng

Đề tài: Lớp Quản lý hen & COPD trong cộng đồng Khóa 42

Báo cáo viên: PGS. Lê Thị Tuyết Lan – các bác sĩ phòng 1

Đối tượng: Bác sĩ, điều dưỡng

Địa điểm: Bệnh viện Đại học Y Dược, 215 Hồng Bàng, p11, q5

Học phí: 2.000.000 đồng

 

Ngày thứ bảy 17.8 và chủ nhật 18.8.2013 (2 ngày)

Đơn vị tổ chức: Hội hô hấp TP.HCM.

Đề tài: Lớp Tìm kiếm thông tin trên Internet Khóa 11 – Lớp Endnote & Power Point Khóa 5

Báo cáo viên: BS. Trần Thanh Xuân – BS. Phan Hồng Hải

Đối tượng: Bác sĩ, điều dưỡng

Địa điểm: CHAC 10 Lý Thường Kiệt, p7, q10

Học phí: 600.000 đồng

 

Ngày thứ bảy 24.8.2013 (1 ngày)

Đơn vị tổ chức: Hội hô hấp TP.HCM.

Đề tài: Lớp Thăm dò chức năng hô hấp tiền phẫu

Báo cáo viên: PGS. Lê Thị Tuyết Lan

Đối tượng: Bác sĩ, điều dưỡng

Địa điểm: CHAC 10 Lý Thường Kiệt, p7, q10

Học phí: 300.000 đồng

 

Ngày thứ bảy 07.9 và chủ nhật 08.9.2013

Đơn vị tổ chức: Hội hô hấp TP.HCM.

Đề tài: Lớp Ứng dụng GINA, GOLD trong chẩn đoán và điều trị bệnh hen, COPD Khóa 5

Báo cáo viên: PGS. Lê Thị Tuyết Lan – BS. Hoàng Đình Hữu Hạnh

Đối tượng: Bác sĩ, điều dưỡng

Địa điểm: CHAC 10 Lý Thường Kiệt, p7, q10

Học phí: 600.000 đồng

 

Ngày thứ bảy 14.9 và chủ nhật 15.9.2013 (2 ngày)

Đơn vị tổ chức: Hội hô hấp TP.HCM.

Đề tài: Lớp Hô hấp ký & IOS Khóa 11

Báo cáo viên: PGS. Lê Thị Tuyết Lan – BS. Hoàng Đình Hữu Hạnh – BS.CK2. Đặng Thị Kim Huyên

Đối tượng: Bác sĩ, điều dưỡng

Địa điểm: CHAC 10 Lý Thường Kiệt, p7, q10

Học phí: 600.000 đồng

 

Ngày thứ bảy 28.9 và chủ nhật 29.9.2013 (2 ngày)

Đơn vị tổ chức: Hội hô hấp TP.HCM.

Đề tài: Lớp Hình ảnh học Khóa 3

Báo cáo viên: BS. Lê Hữu Linh & BS. Nguyễn Như Vinh

Đối tượng: Bác sĩ, điều dưỡng

Địa điểm: CHAC 10 Lý Thường Kiệt, p7, q10

Học phí: 600.000 đồng