Lịch học quý II năm 2013

HỘI HÔ HẤP TP.HCM.  & TT CHĂM SÓC HÔ HẤP – KHOA THĂM DÒ CHỨC NĂNG

LỊCH HỌC QUÝ II NĂM 2013

Ngày thứ hai 01.4 đến thứ sáu 12.4.2013 (2 tuần)

Đơn vị tổ chức: Trung tâm chăm sóc hô hấp & Khoa thăm dò chức năng

Đề tài: Lớp Quản lý hen & COPD trong cộng đồng Khóa 41

Báo cáo viên: PGS. Lê Thị Tuyết Lan – các bác sĩ phòng 1

Đối tượng: Bác sĩ, điều dưỡng

Địa điểm: Bệnh viện Đại học Y Dược, 215 Hồng Bàng, p11, q5

Học phí: 2.000.000 đồng

Ngày thứ bảy 06.4 và chủ nhật 07.4.2013 (2 ngày)

Đơn vị tổ chức: Hội hô hấp TP.HCM.

Đề tài: Lớp Tìm kiếm thông tin trên Internet Khóa 9 – Lớp Endnote & Power Point Khóa 3

Báo cáo viên: BS. Trần Thanh Xuân – BS. Phan Hồng Hải

Đối tượng: Bác sĩ, điều dưỡng

Địa điểm: CHAC 10 Lý Thường Kiệt, p7, q10

Học phí: 600.000 đồng

Ngày thứ bảy 20.4.2013 (1 ngày)

Đơn vị tổ chức: Hội hô hấp TP.HCM.

Đề tài: Lớp Khí cặn – Tổng dung lượng phổi. Tìm nguyên nhân khó thở

Báo cáo viên: PGS. Lê Thị Tuyết Lan

Đối tượng: Bác sĩ, điều dưỡng

Địa điểm: CHAC 10 Lý Thường Kiệt, p7, q10

Học phí: 300.000 đồng

Ngày chủ nhật 05.5.2013

Đơn vị tổ chức: Hội hô hấp TP.HCM.

Đề tài: Ngày Mạng lưới hô hấp

Phụ trách chương trình: Hội hô hấp TP.HCM.

Đối tượng: Bác sĩ, điều dưỡng, bệnh nhân

Công ty GSK hỗ trợ một phần chi phí

Ngày chủ nhật 05.5.2013

Đơn vị tổ chức: Hội hô hấp TP.HCM.

Đề tài: Ngày Hen toàn cầu

Phụ trách chương trình: Hội hô hấp TP.HCM.

Đối tượng: Bác sĩ, điều dưỡng, bệnh nhân

Công ty GSK hỗ trợ chi phí

2 ngày (sẽ xác định sau)

Đơn vị tổ chức: Hội hô hấp TP.HCM.

Đề tài: Lớp Hình ảnh học Khóa 1

Báo cáo viên: BS. Lê Hữu Linh & BS. Nguyễn Như Vinh

Đối tượng: Bác sĩ, điều dưỡng

Địa điểm: CHAC 10 Lý Thường Kiệt, p7, q10

Học phí: 600.000 đồng

Ngày thứ bảy 11.5 và chủ nhật 12.5.2013

Đơn vị tổ chức: Hội hô hấp TP.HCM.

Đề tài: Lớp Ứng dụng GINA, GOLD trong chẩn đoán và điều trị bệnh hen, COPD Khóa 4

Báo cáo viên: PGS. Lê Thị Tuyết Lan – BS. Hoàng Đình Hữu Hạnh

Đối tượng: Bác sĩ, điều dưỡng

Địa điểm: CHAC 10 Lý Thường Kiệt, p7, q10

Học phí: 600.000 đồng

 

Ngày thứ bảy 23 và chủ nhật 24.3.2013

Đơn vị tổ chức: Hội hô hấp TP.HCM.

Đề tài: Lớp Hen trẻ em Khóa 1

Báo cáo viên: PGS. Lê Thị Tuyết Lan – BS.CK2 Đặng Thị Kim Huyên

Đối tượng: Bác sĩ, điều dưỡng

Địa điểm: CHAC 10 Lý Thường Kiệt, p7, q10

Học phí: 600.000 đồng

Ngày thứ sáu 31.5.2013

Đơn vị tổ chức: Hội hô hấp TP.HCM.

Đề tài: Ngày Không hút thuốc lá

Phụ trách chương trình: Hội hô hấp TP.HCM.

Đối tượng: Bệnh nhân

Ngày thứ năm 04, thứ sáu 05 và thứ bảy 06.6.2013

Đơn vị tổ chức: Hội hô hấp TP.HCM.

Đề tài: Lớp Thống kê căn bản và nâng cao

Báo cáo viên: GS. Lê Đức Tâm, Đại học Houston, Texas

Đối tượng: Bác sĩ, điều dưỡng

Địa điểm: CHAC 10 Lý Thường Kiệt, p7, q10

Học phí: 1.200.000 đồng

Ngày thứ bảy 08.6 và chủ nhật 09.6.2013 (2 ngày)

Đơn vị tổ chức: Hội hô hấp TP.HCM.

Đề tài: Lớp Tìm kiếm thông tin trên Internet Khóa 9 – Lớp Endnote & Power Point Khóa 3

Báo cáo viên: BS. Trần Thanh Xuân – BS. Phan Hồng Hải

Đối tượng: Bác sĩ, điều dưỡng

Địa điểm: CHAC 10 Lý Thường Kiệt, p7, q10

Học phí: 600.000 đồng

Ngày thứ bảy 20.4.2013 (1 ngày)

Đơn vị tổ chức: Hội hô hấp TP.HCM.

Đề tài: Lớp Miễn dịch dị ứng

Báo cáo viên: PGS. Lê Thị Tuyết Lan & BS. Trần Thiên Tài

Đối tượng: Bác sĩ, điều dưỡng

Địa điểm: CHAC 10 Lý Thường Kiệt, p7, q10

Học phí: 300.000 đồng

Ngày thứ bảy 22.6 và chủ nhật 23.6.2013 (2 ngày)

Đơn vị tổ chức: Hội hô hấp TP.HCM.

Đề tài: Lớp Hô hấp ký & IOS Khóa 8

Báo cáo viên: PGS. Lê Thị Tuyết Lan – BS. Hoàng Đình Hữu Hạnh

Đối tượng: Bác sĩ, điều dưỡng

Địa điểm: CHAC 10 Lý Thường Kiệt, p7, q10

Học phí: 600.000 đồng

Ngày thứ sáu 28.6 và thứ bảy 29.6.2013 (2 buổi chiều)

Đơn vị tổ chức: Hội hô hấp TP.HCM.

Đề tài: Lớp Bệnh lý hô hấp ở thai phụ

Báo cáo viên: PGS. Lê Thị Tuyết Lan

Đối tượng: Bác sĩ, điều dưỡng

Địa điểm: CHAC 10 Lý Thường Kiệt, p7, q10

Học phí: 300.000 đồng