PGS.TS.BS Lê Thị Tuyết Lan

 

Chủ tịch Hội Hen – Dị ứng – Miễn dịch – Lâm sàng TP.HCM
Phó chủ tịch Hội Hô Hấp Việt Nam
Cố vấn chuyên môn tại CHAC

 

Lịch khám

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
7h- 12h
13h30-17h  X  X