Hói đầu

Tờ Daily Mail của Anh số ra trung tuần tháng 9/2013 đăng tải kết quả cuộc điều tra trên 2.000 người, phát hiện thấy đàn ông sợ bệnh hói đầu hơn cả bệnh bất lực. Theo Toni Mackenzie, chuyên gia liệu pháp thần kinh, phụ trách cuộc điều tra này thì có rất nhiều lý do liên quan đến nỗi lo của đàn ông trung, cao tuổi. Cụ thể, có tới 89% coi bất lực là nỗi buồn của họ trong khi đó nỗi lo hói đầu lại chiếm tới 94%. Xếp thứ 3 là sợ béo phì 64% và xếp thứ 4 là nỗi sợ móm. Như vậy, bệnh hói đầu tuy ít tác động đến sức khỏe thể chất nhưng lại ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tinh thần và được quan tâm nhiều hơn vì nó làm tăng tính tự ti, mặc cảm bởi nó không thể giấu được và hay bị người đời trêu chọc, nó còn tệ hơn cả mối lo tóc bạc và bệnh bất lực. Tổng thể, hói đầu còn gây rất nhiều tác động bất lợi cho sức khỏe mà người ta chưa đánh giá hết.

KHẮC NAM (Theo MC, 9/2013)