GỬI THUỐC – THIẾT BỊ Y TẾ VỀ NHÀ

Cung cấp thuốc và Gửi thuốc về nhà:           Dược sĩ Đào Thị Hồng

Cung cấp trang thiết bị Y tế: Cử nhân Điều dưỡng: Vòng Chí Dậu

Liên hệ bộ phận tiếp nhận của PK để biết thêm thông tin: 028 3957 4933