Tầm nhìn – sứ mạng – giá trị

Trung tâm Chăm sóc Sức khoẻ Cộng đồng không ngừng hoàn thiện các chức năng điều trị –  truyền thông y học – đào tạo – nghiên cứu khoa học; cung cấp cho cộng đồng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ toàn diện với chất lượng tốt nhất để không ngừng nuôi dưỡng niềm tin của cộng đồng.

Giá trị:

  • Vấn đề sức khỏe của khách hàng là tất cả với Trung tâm– Sức khoẻ của bạn và gia đình là trung tâm đối với mọi hoạt động của chúng tôi.
  • Đội ngũ y bác sĩ luôn tôn trọng, quan tâm chăm sóc bằng trái tim và tấm lòng nhân ái cộng với nền tảng kiến thức sâu sắc về y tế.
  • Trang thiết bị hiện đại và chuyên sâu.
  • Huy động các nguồn lực trong xã hội để mở rộng việc chăm sóc sức khỏe đến nhiều đối tượng trong cộng đồng, với phương châm: phòng ngừa-phát hiện sớm và kiểm soát bệnh ngay từ đầu.
  • Chất lượng thuốc đảm bảo, giá thuốc thấp hơn và luôn bình ổn
  • Không ngừng hoàn thiện dịch vụ chăm sóc khách hàng
  • Luân tuân thủ về luật y tế và quản lý chất lượng dịch vụ
  • Môi trường làm việc năng động và sáng tạo
  • Là một tập thể đoàn kết cống hiến hết mình vì khách hàng