Bác sĩ

MẪU DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
(Kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính Phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–oOo—–

 DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

  1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA
   Thuộc Công ty Cổ phần Trung tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Cộng Đồng CHAC
  2. Địa chỉ: Số 110A Ngô Quyền, Phường 8, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
  3. Thời gian hoạt động của sơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ 07 giờ 00 đến 20 giờ 00
  4. Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:
 

 STT

 

 Họ và tên

 

Số chứng chỉ hành nghề

 

Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)  

 Vị trí chuyên môn

1

 

Trần Thị Kim Thu 001971/HCM-CCHN Chuyên khoa Nội Tổng Quát 07h00 – 20h00 Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật kiêm phụ trách chuyên khoa Nội
2 Trần Thị Chiều 001994/HCM-CCHN Chuyên khoa

Xét nghiệm

 

07h00 – 20h00

Người Phụ trách chuyên khoa Xét nghiệm
3 Tô Thanh Long 003547/HCM-CCHN Chuyên khoa

Tai Mũi Họng

07h30-11h00, 13h30-16h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7 Người phụ trách chuyên khoa Tai Mũi Họng
4 Phan Ngọc Dũng 000424/BYT-CCHN Chuyên khoa

Chuẩn đoán Hình ảnh

07h00 – 20h00 Người phụ trách chuyên khoa Chuẩn đoán Hình ảnh
5 Trần Thị Phượng 009874/HCM-CCHN Chuyên khoa

Lao & Bệnh phổi

07h00 – 20h00 Người phụ trách chuyên khoa Nội Hô hấp
6 Vũ Đào Hằng 001317/ST-CCHN Chuyên khoa Nhi 07h00 – 17h00 Người phụ trách chuyên khoa Nhi
7 Nguyễn Xuân Bích Huyên 002451/HCM-CCHN Chuyên khoa

Nội

07h00-12h00 Thứ Hai, Tư, Sáu Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội
8 Lê Thị Thu Hương 0022670/HCM-CCHN Chuyên khoa Nội tổng hợp 17h00-20h00 Thứ Tư; 07h00-12h00 Thứ Bảy Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp
9 Huỳnh Quốc Thới 012028/HCM-CCHN Kỹ thuật viên X-Quang 07h00 – 20h00 Kỹ thuật viên
10 Đào Thị Hiếu 0033500/HCM-CCHN Điều dưỡng 07h00 – 20h00 Điều dưỡng
11 Phan Thị Ngọc Huệ 042785/HCM-CCHN Điều dưỡng 07h00 – 20h00 Điều dưỡng
12 Nguyễn Thị Bích Liên 039231/HCM-CCHN Điều dưỡng 07h00 – 20h00 Điều dưỡng
13 Nguyễn Tô Rí 005684/LA-CCHN Điều dưỡng 07h00 – 20h00 Điều dưỡng
14 Nguyễn Diệp Kim Thoa 039250/HCM-CCHN Điều dưỡng 07h00 – 20h00 Điều dưỡng
15 Nguyễn Hữu Tấn 057039/HCM-CCHN Chuyên khoa Nội tổng hợp 17h30-20h00 Thứ Ba, Năm, Bảy Khám, chữa bệnh CK Nội tổng hợp
16 Hoàng Thiên Tân 057022/HCM-CCHN Chuyên khoa Nội tổng hợp 17h30-19h30 Thứ Ba, Năm, Bảy Khám, chữa bệnh CK Nội tổng hợp