COVID-19

VACXIN COVID 19 : HỎI & ĐÁP

BS CK1 Nguyễn xuân Bích Huyên 1/ Hiện tại đã có bao nhiêu loại Vacxin COVID19? Trên thế giới hiện có khoảng 11 ...

TÌM HIỂU VỀ COVID: HỎI & ĐÁP

BS CK1 Nguyễn Xuân Bích Huyên (Dịch và tổng hợp) COVID 19 là một virus (siêu vi) hiện nay đang gây ra  đại dịch về hô ...