BS Nguyễn Xuân Bích Huyên

BS.NguyenXuanBichHuyen

 

Nguyên Trưởng khoa Hô hấp Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM
Được phong tặng danh hiệu ” Thầy thuốc ưu tú ”
Bác sỹ chuyên khoa Hô hấp & Rối loạn giấc ngủ tại CHAC

Lịch khám

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
7h- 12h  x  x x  x
13h30-17h