BS.CKI Trần Thị Phượng

BS.CKI Trần Thị Phượng Bác sỹ điều trị tại CHAC

 

 

BS điều trị tại CHAC

Lịch khám

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
7h- 12h
13h30-17h
17h-20h   X