BS.CKI. Nguyễn Thị Ái Trâm

BS.CKI. Nguyễn Thị Ái Trâm Bác sỹ sơ bộ chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

 

Bác sỹ sơ bộ chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh
Bác sỹ điều trị tại CHAC

Lịch khám

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
7h- 12h  x
13h30-17h  x  x  X